NỘI DUNG CHI TIẾT
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TÍCH CỰC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
3/23/2020

 

                                                Vũ Kim Liên

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Thành ủy Việt Trì đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 một cách chi tiết và cụ thể. Theo đó, đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Hiện Đảng bộ thành phố có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 16.000 đảng viên. Các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc tiến hành đại hội từ tháng 4 đến cuối tháng 6/2020, trong đó, Đảng bộ phường Nông Trang được lựa chọn chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội vào tuần cuối tháng 3.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, ngay từ tháng 11/2019, BTV Thành ủy Việt Trì đã hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở. Tại các văn bản này, Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội các cấp.

Đặc biệt, BTV Thành ủy đã hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự trước và trong Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy Đảng đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghỉ hưu, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học… vào dự thảo văn kiện. Cùng với đó, Thành ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, lấy đó làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, chuẩn bị hồ sơ nhân sự và báo cáo BTV Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Việt Trì cho biết: Công tác xây dựng văn kiện và nhân sự được coi là một trong những nội dung then chốt, quan trọng quyết định thành công của đại hội. Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, các cấp ủy Đảng đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động thảo luận nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cũng như đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong việc lựa chọn nhân sự, cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra, chú trọng phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy.

Để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy phường Nông Trang đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các cán bộ chủ chốt những nội dung trong các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Phú Thọ và Thành ủy Việt Trì về công tác tổ chức đại hội. Thành lập các tổ văn kiện, nhân sự, phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đồng thời chỉ đạo các khu dân cư tiến hành bầu trưởng khu, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và tổ chức Đại hội chi bộ. 14/14 khu dân cư trên địa bàn phường đã bầu xong trưởng khu và thành viên Ban Thanh tra nhân dân; 28/28 Chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang cho biết: Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2020. Việc tập trung xây dựng dự thảo văn kiện, lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, khách quan trong toàn Đảng bộ vào các báo cáo chính trị, chương trình nghị sự, công tác nhân sự và xin ý kiến của Thành ủy phê duyệt đề án nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tới nay Đảng bộ phường đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và đang tích cực  triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội.

Có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nền tảng quan trọng để ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Việt Trì. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; thường xuyên kiểm tra tiến độ ở tất cả các khâu từ xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến công tác tuyên truyền, giám sát xây dựng Đảng của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến các địa phương tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng... góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

                                                                                                VKL

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.