NỘI DUNG CHI TIẾT
THỂ LỆ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ
11/25/2021

 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 25/10/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ                          về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ)

 

Điều 1. Tên gọi Giải

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức, nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng; vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên quê hương Đất Tổ.

- Tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo diễn đàn để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch.

- Giải dành để trao cho các tập thể, cá nhân nhân vật tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ; vinh danh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các nhân vật báo chí tiêu biểu.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải (Ban giám khảo), kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ.

2. Các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải là những tác phẩm viết về công tác xây dụng Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh Phú Thọ (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận. Hằng năm Ban tổ chức giải sẽ định hướng chủ đề tuyên truyền của giải.

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

2. Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời cao nhất trong tổng số người tham dự giải (theo CMND, CCCD hoặc giấy khai sinh gốc).

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời thấp nhất trong tổng số người tham dự giải (theo CMND, CCCD hoặc giấy khai sinh gốc).

Điều 5. Tiêu chí xét trao giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ là những tác phẩm bằng tiếng Việt đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) được phát động vào dịp kỷ niệm thành lập các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (tháng 10 hằng năm). Trước mắt, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2021 được phát động từ ngày 14/10/2021 và kết thúc ngày 14/10/2022.

Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn dự báo có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí trong tỉnh và Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh hằng năm nhưng cần ghi rõ mức giải, thời gian tổ chức giải và do cơ quan nào tổ chức giải. Đối với các tác phẩm đã đạt Giải Búa liềm vàng và Giải báo chí quốc gia viết về xây dựng Đảng, Ban tổ chức giải sẽ đề xuất khen thưởng bằng hình thức phù hợp.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình. Ảnh báo chí.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, ảnh báo chí.

e) Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có vi phạm về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

f) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, câu chuyện truyền thanh...).

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một loạt phóng sự, ký sự, bài viết phản ánh (không quá 05), hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự chuyên đề, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại.

c) Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh (chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh) đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

* Lưu ý: Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới tại điểm a, b, c, d nêu trên, Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải

a) Giải chính thức: Đối với tác phẩm có 01 giải đặc biệt; 02 giải A; 03 giải B; 04 giải C và 05 giải khuyến khích.

b) Giải phụ: Đối với tập thể, Ban tổ chức sẽ xem xét trao giải cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực cuộc thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ hằng năm.

c) Đối với Nhà báo: Trong điều kiện cụ thể sẽ xem xét lựa chọn để vinh danh 01 nhà báo tiêu biểu.

d) Đối với nhân vật tiêu biểu: Lựa chọn để vinh danh 01 nhân vật tiêu biểu.

đ) Đối với tác giả cao tuổi và trẻ tuổi: Lựa chọn 01 tác giả cao tuổi; 01 tác giả trẻ tuổi để khen động viên khích lệ.

(Đối với nhà báo tiêu biểu, nhân vật tiêu biểu sẽ xem xét trong điều kiện cụ thể và quá trình cống hiến, không nhất thiết thực hiện hằng năm).

2. Hình thức khen thưởng

Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải và tiền thưởng kèm theo.

3. Mức tiền thưởng

a) Đối với tác phẩm

Giải Đặc biệt: 50 triệu đồng; Giải A: 30 triệu đồng; Giải B: 20 triệu đồng; Giải C: 10 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 03 triệu đồng.

b) Đối với tập thể: 05 triệu đồng.

c) Đối với Nhà báo: 03 triệu đồng.

d) Đối với nhân vật tiêu biểu: 02 triệu đồng.

e) Đối với tác giả cao tuổi, trẻ tuổi: 02 triệu đồng.

* Tùy từng điều kiện cụ thể, các Ban xây dựng Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy có thể sẽ trao giải cho các cá nhân có tác phẩm viết về lĩnh vực của ngành mình.

Điều 7. Ban Chỉ đạo Giải

7.1. Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh; có nhiệm vụ thành lập Ban Giám khảo, các Tổ giúp việc để tổ chức các hoạt động của Giải.

Ban Chỉ đạo Giải được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

Ban Chỉ đạo Giải được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

7.2. Cơ quan Thường trực Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, có trách nhiệm:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức giải; Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng; các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Tổ thư ký, bộ phận giúp việc, các văn bản có liên quan, tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Là đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, lựa chọn các tác phẩm trình Ban tổ chức Giải.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban tổ chức Giải và Ban giám khảo.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố và trao giải.

- Là cơ quan thường trực Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ và được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

Điều 8. Hội đồng chấm Giải (Ban giám khảo)

1. Hội đồng chấm giải (Ban giám khảo) bao gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, do Trưởng Ban tổ chức Giải quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo Giải quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí hiện hành.

Điều 9. Quy trình xét, lựa chọn và công bố trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban chỉ đạo Giải quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải khác theo cơ cấu giải thưởng.

Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo để chọn ra các cơ quan, địa phương, đơn vị, Nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trình Ban Chỉ đạo giải xem xét quyết định khen thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Lễ công bố và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (dịp tháng 10 hằng năm).

Điều 10. Kinh phí của Giải

Kinh phí tổ chức và giải thưởng từ nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa và hợp pháp khác.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục bài dự thi

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân, E-mail.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 05 bộ (ghi rõ thời gian đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản gốc hoặc photocopy hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Các tác phẩm báo in chuyển bản mềm và điện tử phải chuyển đường Link đăng tải.

- Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình: Gửi USB hoặc ổ cứng ghi tiếng, ghi hình có lời viết và lời bình cùng trên giấy A4 kèm đường Link tác phẩm trên trang điện tử của Đài.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm, thiết bị lưu trữ phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ có thể nộp trực tiếp Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc gửi về Ban Tổ chức các Đảng bộ cấp trên cơ sở tổng hợp làm căn cứ tính giải tập thể chung, sau đó chuyển về cơ quan Thường trực Giải bắt đầu từ ngày 14/10 của năm trước và kết thúc ngày 14/9 năm sau (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

- Đối với hồ sơ gửi qua đường Bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ. Ban tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của Bưu điện.

- Đối với tác phẩm gửi bằng đường Link theo địa chỉ Email: Xaydungdangpt@gmail.com

Điều 12. Giải quyết khiếu mại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực của Giải.

Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh, nặc danh.

2. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban tồ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

                                                                                                           BAN TỔ CHỨC


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.