NỘI DUNG CHI TIẾT
PHÚ THỌ: BẢO TỒN, PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
4/14/2014

 

                                                                                                HÀ KẾ SAN

                                                                                                Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa lịch sử, nơi các Vua Hùng  dựng nên Nhà nước Văn Lang xưa, nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Phú Thọ có kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú với hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm dấu ấn văn hóa cội nguồn dân tộc với khoảng gần 260 lễ hội, trong đó có 47 lễ hội thường xuyên được tổ chức như: Lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội Phết Hiền Quan, lễ hội làng Hùng Lô, lễ hội trò trám Tứ Xã, lễ hội hát Xoan làng Kim Đức, An Thái, lễ hội đền Lăng Sương... Những lễ hội, nét đẹp của truyền thống văn hóa thời đại Hùng Vương đã ăn sâu vào tiềm thức người dân vùng đất Tổ và trở thành những di sản văn hóa có tác động mạnh mẽ đến tâm thức cũng như hành động của mỗi người dân đất Tổ.

Hát Xoan                                                                                                           Ảnh: TL

Đặc biệt, Phú Thọ có hai di sản văn hóa đã được thế giới vinh danh, công nhận, đó là “Hát Xoan” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”. Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự không chỉ đối với mỗi người dân đất Tổ mà còn đối với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các di sản này đối với đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ đã và đang hết sức coi trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị của hai di sản văn hoá thế giới này bằng những chương trình hành động, những đề án, kế hoạch và biện pháp cụ thể, hiệu quả thiết thực để Phú Thọ xứng đáng là miền đất của những di sản cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Tính đến nay, hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại đã được gần 3 năm, hiện nay nhiệm vụ đặt ra phải triển khai khẩn trương các biện pháp để cụ thể hóa chương trình hành động, đặc biệt là Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo sức lan tỏa của di sản văn hóa hát Xoan trong cộng đồng để đến năm 2015 đề nghị UNESCO đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ cuối năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai khẩn trương các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị của di sản hát Xoan, trong đó tập trung đào tạo lớp nghệ nhân kế cận ngay tại các phường Xoan gốc, kế tục lớp nghệ nhân đã cao tuổi, mở các lớp truyền dạy hát Xoan cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngay trong cộng đồng các làng Xoan gốc; chú trọng công tác tôn vinh và chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân; lập các dự án đầu tư, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa gắn với hát Xoan tại các phường Xoan gốc để tạo không gian diễn xướng hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tập hợp các tư liệu về hát Xoan để bảo tồn một cách khoa học nhất v.v... Đây là các nhiệm vụ quan trọng quyết định tính bền vững cho sự bảo tồn lâu dài của di sản hát Xoan. Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã và đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ theo các mục tiêu đề ra đồng thời triển khai các thủ tục, hồ sơ đề nghị UNESCO đưa Hát Xoan ra khỏi tình trạng khẩn cấp để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được quan tâm, trú trọng thực hiện theo         đúng cam kết với tổ chức UNESCO. Với vinh dự và trách nhiệm được thay mặt đồng bào cả nước trông coi lăng miếu, thờ cúng tổ tiên, thực hiện chương trình hành động quốc gia về “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục đầu tư, tu bổ, tôn tạo hoàn thiện các thiết chế văn hóa thờ cúng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, để Đền Hùng xứng đáng là di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia, nơi thực hành và trao truyền cao nhất của “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết, ý chí, sức mạnh toàn dân tộc; bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư, tu bổ, khôi phục các di tích gắn liền với các truyền thuyết và thờ cúng các Vua Hùng, vợ, con, các tướng lĩnh của Vua Hùng tại các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng để từng bước tạo thành quần thể hệ thống các di tích có liên quan đến “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” trong quy hoạch di tích lịch         sử Đền Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ. UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh có di tích thờ cúng các Vua Hùng, vợ, con, danh nhân, danh tướng của Vua Hùng tổ chức lễ dâng hương vào cùng thời điểm với lễ dâng hương tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào sáng ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch; việc tổ chức các hoạt động lễ, hội tại các di tích có thờ cúng Vua Hùng, vợ, con, danh nhân, danh tướng của Vua Hùng cũng dần được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa, đảm bảo có sự thống nhất, đồng thời vẫn giữ được những nét đặc sắc, độc đáo trong việc thờ cúng Hùng Vương của mỗi một địa phương, dân tộc.

Công tác tuyên truyền, quảng bá di sản “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo để đồng bào ta và bạn bè quốc tế ở trong và ngoài nước hiểu sâu sắc hơn về di sản của đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Để Phú Thọ thực sự là miền đất của di sản, trong những năm tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá nhằm quyết tâm gìn giữ di sản văn hóa vùng đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, gắn liền với tiến trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của cha ông ta, trong đó có di tích lịch sử Đền Hùng và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” có ý nghĩa vô cùng cao đẹp của dân tộc ta và di sản văn hóa “Hát Xoan Phú Thọ”.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ được diễn ra trong 5 ngày với sự tham gia của 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An sẽ thực sự là niềm vui, niềm thành kính của mỗi người dân đất Việt hành hương về viếng mộ Tổ, thắp nén tâm nhang ngưỡng vọng Tổ Tiên. Để Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được diễn ra tốt đẹp, tỉnh Phú Thọ với vinh dự và trách nhiệm trông coi lăng miếu tổ tiên đã chuẩn bị sẵn sàng với phần nghi lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, phần hội với các nội dung hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, có sức lan tỏa rộng rãi; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đón đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014.

                                                                                                                   H.K.S  


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.