NỘI DUNG CHI TIẾT
"TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ" SAU MỘT NĂM ĐƯỢC UNESCO VINH DANH
5/16/2014


ĐẶNG ĐÌNH THUẬN

Ngay sau khi được UNESCO vinh danh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa đại diện của nhân loại, hát Xoan là di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, Sở VH, TT & DL đã hướng dẫn các địa phương có di tích thờ cúng Hùng Vương và lễ hội dân gian liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương cùng thời điểm với lễ dâng hương tại Đền Thượng trên núi Hùng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào sáng ngày mồng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ. Đây là nghi lễ làm tiền đề để thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng tại các di tích thờ cúng Hùng Vương trên phạm vi cả nước trong những ngày tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng vào dịp mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Công tác tuyên truyền, quảng bá tổ chức các nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tại các di tích thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và trên phạm vi cả nước trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức giúp cho quần chúng nhân dân nhận diện sâu sắc hơn về di sản, từ đó nâng cao nhận thức và năng lực thực hành tín ngưỡng của cộng đồng để đề cao trách nhiệm cùng nhau bảo tồn và phát huy giá trị to lớn và độc đáo của chủ thể sáng tạo ra tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ gắn với di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ - Một lối hát nghi lễ được ra đời từ nguồn gốc tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên vùng quê Đất Tổ. Đặc biệt, bước đầu đã đưa nội dung Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vào chương trình giáo dục và đào tạo trong các trường học phổ thông gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tổ chức cho các em học sinh chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa nói chung và di tích thờ cúng Hùng Vương nói riêng ở các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng được quan tâm đầu tư kinh phí để hoàn thành các công trình phục vụ các hoạt động nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và tổ chức các hoạt động Lễ hội Đền Hùng. Các di tích thờ cúng Hùng Vương và liên quan đến thờ cúng vợ, con, các tướng lĩnh thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư các nguồn lực tu bổ, tôn tạo đảm bảo không gian thiêng cho quần chúng nhân dân thực hành các tập quán xã hội và tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đảm bảo trang nghiêm, trọng thể đúng với nghi thức truyền thống của địa phương.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, sưu tầm nhằm phục dựng các nghi lễ thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ nhằm truyền dạy cho những người thực hành di sản ở lứa tuổi trẻ để sáng tạo, tiếp nối và duy trì nghi lễ thờ cúng Hùng Vương trong cuộc sống đương đại, UBND tỉnh đã phê duyệt đề tài khoa học “Điều tra, nghiên cứu phục dựng và chuẩn hóa nghi lễ thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”. Từ đó làm căn cứ chuẩn hóa nghi lễ thờ cúng Hùng Vương để thực hành tại các di tích thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và các di tích thờ cúng Hùng Vương trên phạm vi cả nước.

Trong những năm tiếp theo, để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị lâu dài của di sản văn hóa một cách thiết thực, hiệu quả, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về “Bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của toàn nhân loại. Sở VH,TT & DL và các cấp các ngành liên quan tiến hành kiểm kê, đánh giá hiện trạng các di tích thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành có liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên phạm vi cả nước để đề xuất các giải pháp khôi phục, tu bổ, tôn tạo các di tích thờ tự là “không gian thiêng” cho nhân dân thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đặc biệt là Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng. Đồng thời, áp dụng kết quả điều tra, nghiên cứu của đề tài khoa học, xây dựng nghi thức tín ngưỡng thờ cúng thống nhất trong toàn quốc thực hiện nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đảm bảo tính truyền thống và trang nghiêm, trọng thể trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ - 2014 và các năm tiếp theo.

Hơn lúc nào hết, tín ngư­ỡng thờ cúng Hùng Vư­ơng đang tạo nên động lực tinh thần và là sức mạnh đoàn kết vô song trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chính là để xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, n­ước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!” và góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với toàn thể nhân loại, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu:

“Các Vua Hùng đã có công dựng n­ước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

                                                                                                       Đ.Đ.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.