NỘI DUNG CHI TIẾT
GỢI MỞ TỪ HỘI THẢO VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
6/18/2014


                                    VŨ KIM LIÊN
Cuối tháng 4 vừa qua, Hội Liên hiệp VHNT Sơn La đã đăng cai chủ trì Hội thảo “Nâng cao chất lượng tác phẩm cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm hợp tác phát triển VHNT (VN 8+2) gồm các tỉnh, thành phố Sơn La, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Yên Bái, Quảng Ninh và Điện Biên.
Hội thảo lần này nhận được nhiều ý kiến tham luận, trao đổi, phản ánh tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của mỗi tỉnh, thành phố; làm rõ phương thức sáng tác và quảng bá tác phẩm cũng như kinh nghiệm tổ chức, triển khai cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và văn nghệ sĩ (VNS) ở các địa phương. Cùng với VNS cả nước, đội ngũ VNS các tỉnh VN 8+2 đã nhiệt tình tham gia và tham gia có trách nhiệm vào các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước phát động, trong đó có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng ngàn tác phẩm VHNT đã ra đời góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, hành động, trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó có VNS đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Không những thế, với sức mạnh tiềm tàng của mình, những tác phẩm đó còn góp phần to lớn cùng toàn dân đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Làm rõ ý nghĩa, vai trò của cuộc vận động, nhà báo Đỗ Quốc Long - Chủ tịch Hội LH VHNT Phú Thọ nhấn mạnh: “…Giữa sáng tác và quảng bá tác phẩm  có mối liên hệ biện chứng với nhau, nếu chỉ có sáng tác mà không quảng bá hoặc quảng bá không tương xứng thì không thể tạo được hiệu ứng và tác động xã hội tích cực cũng như động viên khích lệ đối với VNS. Chính vì vậy mà Hội LH VHNT Phú Thọ luôn coi trọng và đề cao vai trò sáng tác của VNS đồng hành với việc quảng bá tác phẩm của họ, để tác phẩm đến được với công chúng và được công chúng ủng hộ, làm theo”. Nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề này, theo nhà văn Hoàng Kim Yến - Phó Thư ký tòa soạn Văn nghệ Yên Bái thì “…Qua tác phẩm VHNT, công chúng hiểu rõ hơn về con người, nhân cách đạo đức và tư tưởng hành động của Bác; đồng thời cũng qua những sáng tác đó để nhân dân thấy được nhiều hơn, hiểu rõ hơn trong xã hội vẫn còn rất nhiều người đang thầm lặng cống hiến, thầm lặng hy sinh cho xã hội, để khơi lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào cuộc sống, vào Đảng - thứ mà thiếu nó là thiếu đi nội lực của lòng quyết tâm, thiếu đi sức mạnh của ý chí”. Để cuộc vận động có được những tác phẩm xứng tầm, có sức lay động lòng người, theo Mai Phương - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Thương: “...Ngoài tài năng của VNS thì chính sách đầu tư cho sáng tạo tác phẩm VHNT cũng cần phải được quan tâm thỏa đáng.  Không ai khác, chính những VNS sẽ là người khơi nguồn cho sự tìm về trong tâm hồn mỗi con người và đương nhiên, sản phẩm  để dung dưỡng tâm hồn con người không thể có giá rẻ…”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với VNS tức là học cách viết, cách sáng tạo của Người - đó là ý kiến của nhà văn Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội VHNT Điện Biên “…Tác phẩm dù đề tài gì đều phải có mục đích, đối tượng, nội dung cụ thể, giản dị mà hấp dẫn, có chiều sâu nhân văn và nghệ thuật, được công chúng đón nhận thì đó chính là học tập và làm theo Bác”. Từ kết quả của việc tổ chức, triển khai cuộc vận động trong những năm qua tại Hải Phòng, nhà văn Lưu Văn Khuê - Hội LH VHNT Hải Phòng mong muốn các Hội trong nhóm sẽ tăng cường trao đổi thông tin, bám sát thực tế và tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau để ngày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng hơn nữa, quảng bá sâu rộng hơn nữa tới đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động, nhà văn Ngọc Anh - Hội VHNT Quảng Ninh đề xuất “…Các Hội VHNT cần phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các cuộc trao đổi nghiệp vụ, định hướng đề tài, động viên khuyến khích hội viên đi sâu sáng tác, quảng bá tác phẩm, nhân rộng các điển hình tiên tiến đến với mọi tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện để VNS nâng cao nhận thức hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ thực tiễn để vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia dân tộc”. Nhận thức sâu sắc về vai trò của VHNT là phản ánh, tuyên truyền phục vụ đời sống tinh thần xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhà thơ Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội VHNT Thái Bình đồng tình với việc VNS không thể đứng ngoài cuộc vận động “…Phải thấy được ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong việc thực hiện các giải pháp đột phá trong khâu cải cách hành chính, đổi mới, dám nhận lỗi và dám sửa chữa sai lầm vì sự phát triển chung của xã hội”. Nói về phương hướng tiếp tục triển khai cuộc vận động, nhà báo Trương Thị Thương Huyền - TKTS Tạp chí Văn nghệ Hải Dương nhấn mạnh “… Cần có cơ chế động viên các tác giả, hội viên sáng tác, đồng thời phổ biến rộng rãi và sâu sắc những tác phẩm về Người đến đông đảo công chúng, những sáng tác này phải có giá trị khơi dậy, cổ vũ phong trào phát triển cả về chiều sâu và bề rộng”. Cũng với tinh thần trên, tác giả Ninh Đức Hậu - Hội VHNT Ninh Bình và tác giả Lò Thanh Hoàn - Hội Liên hiệp VHNT Sơn La cùng bày tỏ “…Để tác phẩm có chất lượng cao, điều đầu tiên thuộc về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi VNS. Mỗi sáng tác phải hướng tới đối tượng cụ thể, nhất là trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, con người có nhiều suy nghĩ, tính toán khác nhau, vì vậy đòi hỏi người viết phải biết vận dụng tư duy sáng tạo để đáp ứng những mong muốn của bạn đọc trước từng tác phẩm” và “…Nhân vật là những người nông dân đang cày cuốc trên đồng, là chị công nhân trong xưởng máy, là anh ngư dân đã mấy đời làm nghề sông nước nay nghe theo lời Đảng gọi đưa gia đình lên bờ làm công nhân cao su… Họ là những người đang học theo Bác, làm theo Bác nhưng chính họ lại không biết, vì vậy VNS phải phát  hiện và phải nói, viết về họ để  nhiều người cùng biết, cùng nghe và cùng làm theo”.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, Hội thảo đã thống nhất trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động trên các trang báo, các trang Website của các Hội trong nhóm cùng với việc tổ chức phối, kết hợp chặt chẽ với các Báo, Đài tỉnh làm tốt việc quảng bá sáng tác của VNS trong lĩnh vực này. Tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng tác VHNT, coi trọng những sáng tác có chất lượng đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khuyến khích, giới thiệu những tấm gương điển hình trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Mặt khác, đề nghị Nhà nước cần nâng cao hơn nữa chế độ, chính sách ưu đãi, nhuận bút, kinh phí thi đua khen thưởng để cuộc vận động thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với toàn xã hội nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng. Tin tưởng rằng, với tấm lòng yêu kính Bác, VNS Nhóm VN 8+2 sẽ sáng tạo ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm VHNT viết về Người và những tấm gương học tập, làm theo Người, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những tình cảm lớn lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho dân tộc Việt Nam.                                                                       
                                            V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.