NỘI DUNG CHI TIẾT
HỘI NGHỊ GIAO BAN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
9/10/2014

 

          Ngày 9-9, tại Phú Thọ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư; Nguyễn Tuấn Khanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW; Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị, có các đồng chí trong Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW: Nguyễn Thế Kỷ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quang Vĩnh-Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Thị Thủy- Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Sa Như Hòa- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Trần Thị Thu Hà- Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương... Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng bộ phận giúp việc cấp ủy và Trưởng bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW các tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Quảng Ninh.

Cùng dự hội nghị, tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Minh Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy....

Phát biểu chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ làm rõ hơn kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các tỉnh trong khu vực. Qua đó cần nêu lên những cách làm hay, đặc biệt là việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kiểm điểm những tồn tại, hạn chế; phương hướng khắc phục và kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện Chỉ thị tại các địa phương làm cơ sở để bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng  tiếp tục chỉ đạo cho phù hợp trong thời gian tới...

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo những thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH, kết quả xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh- quốc phòng cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW... của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo khẳng định: 3 năm qua, nhất là từ năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh và quốc phòng, bảo đảm an sinh  xã hội trong các ngành, địa phương. Tại nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những  cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới được phát hiện, nhân rộng, tôn vinh. Đáng chú ý, kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở bộ, ngành, địa phương, cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của các tỉnh đã tập trung làm rõ những kết quả, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 03. Tập trung nêu bật kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng như công tác biểu dương, phát động học tập và làm theo Bác ở từng cấp ủy, cơ sở cho tới toàn Đảng bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của 15 tỉnh miền núi phía Bắc trong thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua. Bằng nhiều cách làm hay với phương châm hướng về cơ sở, các Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 với những kết quả thiết thực. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí địa phương đã duy trì chuyên trang, chuyên mục phản ảnh gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác... tạo sức lôi cuốn, làm theo....

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong nhận thức, cách làm, vai trò nêu gương ở các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cũng như hạn chế trong công tác tuyên truyền khiến cho việc học tập và làm theo Bác chưa được rộng khắp trong mọi đối tượng... Đồng chí nhấn mạnh: Tình hình, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, càng phải tích cực hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức của Bác. Học tập và làm theo Bác phải từ những công việc cụ thể hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí; phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân, nói đi đôi với làm, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, như Bác căn dặn. Cấp ủy các địa phương tập trung suy nghĩ, bàn bạc, tìm giải pháp tuyên truyền, vận động để thực hiện Chỉ thị 03 sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức cho thanh, thiếu nhi, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân. Chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ở tất cả các cấp, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận; có kế hoạch, biện pháp khắc phục cụ thể, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách; tập trung giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị phù hợp và có hiệu quả ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị ; tuyên truyền, quảng bá gương người tốt, việc tốt thông qua tuyên truyền, thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo đi thực tế, bám sát các phong trào, hăng hái tham gia sáng tác; tham gia tích cực bằng những tác phẩm có chất lượng vào đợt II của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung và hình thức, phương pháp sinh động, phong phú, thuyết phục để tạo sự lan tỏa trong xã hội, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh hoạt chuyên đề năm 2014, cần phải gắn với những nội dung kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí  Minh. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Bác.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu, báo cáo những kiến nghị, đề  xuất của các địa phương và chỉ đạo bộ phận giúp việc tổng hợp, báo cáo trình Ban Bí thư để chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm sớm giải quyết.

Theo baophutho.vn


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.