NỘI DUNG CHI TIẾT
GẦN 100 BẢN THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO “VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY”
11/11/2014

                Sáng 10/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức Họp báo về Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2014 với chủ đề “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”. PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng; PGS, TS Đào Duy Quát - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì buổi Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương khẳng định, từ khi ban hành Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (năm 1998) đến nay, đi đôi với nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta ngày càng coi trọng nhiệm vụ phát triển văn hóa, VHNT, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, tạo ra sức mạnh nội sinh quan trọng, to lớn của đất nước ta nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, VHNT của chúng ta thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt chưa bảo đảm văn hóa là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững của đất nước, chưa góp sức tích cực xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Vì vậy, trong Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ: “So với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng... Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng”. Đề cập đến tình hình phát triển VHNT của nước ta trong việc xây dựng đạo đức, lối sống, Nghị quyết Trung ương 9 chỉ rõ: “Còn ít những tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt động lý luận, phê bình VHNT chưa theo kịp thực tiễn sáng tác”. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo nhằm góp phần tìm ra giải pháp phát huy vai trò của VHNT trong bồi đắp, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng sáng tạo VHNT nước nhà.

Tại Họp báo, PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo lần này sẽ tập chung bàn thảo 4 nội dung: Vấn đề đạo đức xã hội với tư cách là đối tượng phản ảnh của VHNT thể hiện trong lịch sử VHNT ở Việt Nam và thế giới; thực trạng của vấn đề đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay, vai trò VHNT với đạo đức xã hội; trách nhiệm của văn nghệ sỹ, báo chí, cơ quan văn hóa, truyền bá các tác phẩm VHNT. Gần 100 bản tham luậngửi đến Hội thảo đã thể hiện tâm huyết của các nhà lý luận phê bình. Đây là hội thảo nhận được nhiều tham luận nhất từ trước tới nay.

Sau Hội thảo, trên cơ sở các bài viết được tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện, Hội đồng sẽ tổ chức biên tập và in thành Kỷ hiếu Hội thảo, vì vậy Ban tổ chức mong nhận được những tác phẩm đề ra giải pháp vừa có tính khoa học cao, vừa cụ thể, khả thi.

Hội thảo khai mạc vào ngày 11/11./.

Theo ĐCSVN

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.