NỘI DUNG CHI TIẾT
Học và làm theo Bác - Nguồn cảm xúc lớn của văn nghệ sĩ, nhà báo
3/13/2015

Một trong những hoạt động quan trọng góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân đó là hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo cả nước.

Kế thừa kết quả qua 3 năm hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với các hoạt động thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tiếp tục được các cấp ủy chỉ đạo, định hướng sáng tác, văn nghệ sĩ, nhà báo cả nước tích cực tham gia.

Sau khi Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quáng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thành lập (Quyết định số 647-QĐ/BTGTW, ngày 22-12-2011), Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế Giải thưởng, Thông báo của Ban Chỉ đạo gửi đến Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; các Hội Văn học-Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an và Đảng ủy Ngoài nước. Các văn bản trên nhằm thống nhất về chủ trương, lộ trình và thúc đẩy hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, cổ vũ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Theo đó, sáng tác, hoạt động quảng bá của văn nghệ sĩ, nhà báo, các đơn vị nghệ thuật sẽ được Ban Sơ khảo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thẩm định, xét chọn, gửi về Hội đồng Sơ khảo của Trung ương để xét, đề nghị Hội đồng Chung khảo xét tặng giải thưởng. Nhân kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước khi diễn ra Hội nghị, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư sẽ tham mưu, tổ chức một số hoạt động như: biểu diễn, triển lãm, trưng bày, giới thiệu những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu; trao giải thưởng cho tác giả, tác phẩm đạt giải; tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tôn vinh các điển hình tiêu biểu của cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thực hiện các chủ trương trên, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương đã chủ động tổ chức cho đội ngũ sáng tác đi thực tế, mở trại viết, dàn dựng tác phẩm. Hội Nghệ sỹ Sân khấu chủ động tổ chức dàn dựng và biểu diễn một số tác phẩm sân khấu: Lời Người - lời của nước non; Lớn lên từ câu hò ví giặm; Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng; Lời Người sáng mãi lòng ta... Hội đã tiếp nhận kịch bản và tổ chức Hội đồng sơ khảo, thẩm định, báo cáo và gửi kịch bản có chất lượng tới Ban Tổ chức cuộc thi.

Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đều mở và duy trì các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thông tin về các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, phản ánh những cách làm hay, có hiệu quả qua việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở cơ sở gửi về.

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho nhiều biên đạo sáng tác, dàn dựng các tác phẩm có nội dung phản ánh về đề tài chiến tranh cách mạng và học tập làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đã tổ chức dàn dựng được 12 tác phẩm có chất lượng: Đạp bằng sóng gió (bảo vệ chủ quyền biển, đảo); Lính đảo (ngợi ca người lính trên đảo Trường Sa); Mẹ Làng Sen (ngợi ca những người Mẹ Việt Nam anh hùng).

Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nghiên cứu lý luận các công trình kiến trúc có tác dụng định hướng sáng tác cho kiến trúc và sự phát triển của nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, khuyến khích các công trình phục vụ dân sinh như: nhà nông thôn mới; nhà ở công nhân các khu công nghiệp; nhà cho người thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ; công trình văn hóa giáo dục phục vụ trẻ em.

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam xây dựng kế hoạch, tiến hành phát động sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam với thế giới.

Đảng ủy ngoài nước đã tổ chức phổ biến Quy chế, thông tin về Giải thưởng đến các cấp ủy, hội, đoàn thể, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Sơ khảo của Đảng ủy ngoài nước đã tiếp nhận 160 tác phẩm gồm các thể loại văn xuôi, thơ, ca khúc, mỹ thuật, báo chí... của các tác giả là người Việt Nam đang công tác, sống và làm việc tại nước ngoài và tác giả là người nước ngoài (Nga, Sec, Srilanka, Canada, Venezuela…).

Đảng bộ Quân đội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, nhất là những cơ quan tuyên huấn, đơn vị nghệ thuật quán triệt Quy chế, chủ đề hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Sơ khảo đã nhận được hàng trăm tác phẩm báo chí, thơ, văn xuôi, mỹ thuật, âm nhạc… của các tác giả trong lực lượng vũ trang tham gia. Tổng cục Chính trị thường xuyên chỉ đạo công tác quảng bá các tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ nhiệm vụ chính trị của quân đội. Các liên hoan, cuộc thi nghệ thuật quần chúng đều có quy định cụ thể về tỷ lệ các tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong mỗi chương trình tham gia.

Ở cấp tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban sơ khảo đều tổ chức phổ biến Quy chế của Ban Chỉ đạo, thể lệ giải thưởng, tổ chức tuyên truyền các tác phẩm tốt, thẩm định, xét chọn các tác phẩm có chất lượng gửi về Hội đồng Sơ khảo Trung ương.

Điểm nhấn trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác trong thời gian vừa qua là xuất hiện nhiều cách làm chủ động, sáng tạo ở khá nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương.

Báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân xác định tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên tu dưỡng phẩm chất, nhân cách, đạo đức cách mạng; đạo đức người làm báo; rèn luyện tay nghề thông qua tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ. Thường xuyên tổ chức chuyên trang, chuyên mục đăng bài viết về các điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của báo Nhân dân, “Những tấm gương bình dị mà cao quý” của báo Quân đội nhân dân đã thu hút sự  quan tâm của các tầng lớp nhân dân, sự chú ý của dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai triển khai chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống phát thanh - truyền hình; cổng thông tin điện tử, thường xuyên duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “gương người tốt, việc tốt”, đăng tải nội dung và các văn bản của cấp trên tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch tổ chức phát động trong đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, các đoàn nghệ thuật, quần chúng nhân dân trong tỉnh sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nhận hàng trăm tác phẩm (truyện ngắn, thơ, phim tài liệu, âm nhạc, phóng sự, mẩu truyện, tranh cổ động), tin bài, chương trình truyền hình, giao lưu với các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy  chỉ đạo và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, gặp gỡ các điển hình tiêu biểu, các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sáng tác, quảng bá. Tổ chức các đoàn kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 03 tại thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các huyện, thị gắn với kiểm tra chuyên đề của Tỉnh ủy, kiểm tra công tác tuyên giáo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 03 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo giới thiệu, tuyên truyền một số chương trình, tác phẩm có chất lượng như: Chương trình nghệ thuật tại lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến và đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt - ATK Định Hóa Thái Nguyên; Vở kịch “Bác không phải là vua”; bộ phim “Bác Hồ với ATK Thái Nguyên”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, quan tâm công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức cho các bộ môn chuyên ngành sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức 3 trại sáng tác với 50 hội viên tham gia.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác. Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức 2 đoàn gồm 30 thành viên đi nghiên cứu sáng tác tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tích cực chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời lượng phát sóng kể cả vào các “giờ vàng” nhằm phát động, tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hàng trăm tác phẩm báo hình và báo viết được đăng tải.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các hoạt động: Hội Mỹ thuật mở 8 đợt trại sáng tác, thu được 40 tác phẩm. Hội Sân khấu nghiệm thu 14 kịch bản trong đó 2 kịch bản sân khấu “Cây bàng vuông”, “Nơi tình yêu bắt đầu” đã đưa vào kế hoạch hỗ trợ đầu tư dàn dựng. Riêng vở kịch “Điều ước thiêng liêng” (đề tài Bác Hồ với thiếu nhi miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) đến cuối năm 2011 đã biểu diễn lưu động thêm 20 suất từ kinh phí hỗ trợ của ngân sách Thành phố. Hội Âm nhạc tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác, giáo dục truyền thống kết hợp biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Quân đoàn 4 với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ”, tại Bến Tre với chủ đề “Nông thôn mới và Bến Tre ngày mới”, tại Côn Đảo với chủ đề “Xanh xanh Côn Đảo”, tại Cần Giờ với chủ đề “Màu xanh Cần Giờ”, tại Củ Chi với chủ đề “Tình đất Củ Chi”. Lĩnh vực sáng tác văn học có tác phẩm “Hồ Chí Minh - Xin nhớ mãi ơn Người” do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2012. Hãng phim Hội Điện ảnh thành phố đã thực hiện xong phim tài liệu “Những đêm chiến khu chờ nghe thơ Bác”. Hội Nhiếp ảnh thành phố tổ chức thi và triển lãm tập thể 10 cuộc với trên 830 tác phẩm nhiếp ảnh, trong đó có nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần lao động, học tập, sáng tạo theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố tổ chức sưu tầm, nghiên cứu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho các cá nhân và nhóm tác giả nghiên cứu các tài liệu về Bác Hồ, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế về thăm quê Bác tại Nghệ An; thăm di tích lịch sử tại ATK tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn... Đặc biệt, trong năm 2011 và 2012, Liên Hiệp hội đã tổ chức 2 chuyến đi thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Tây - Trung quốc cho hơn 30 văn nghệ sĩ với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”. Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật của thành phố phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Sông Lam Nghệ An tổ chức sáng tác và trưng bày triển lãm 120 bức ảnh với chủ đề “Đà Nẵng - Nghệ An làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 122 năm sinh nhật Bác. Hội Điện ảnh thành phố phối hợp tổ chức nhiều buổi chiếu phim tài liệu phim truyện về Bác Hồ, phục vụ miễn phí cho cán bộ và nhân dân trong thành phố, đặc biệt là bộ phim “Bác Hồ ở Hồng Kông”. Hội Âm nhạc phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố (DRT) phát sóng giới thiệu nhiều ca khúc viết về Bác Hồ, phục vụ đông đảo khán giả thành phố...

Tính đến hết tháng 2 năm 2013, Bộ phận Chuyên trách Chỉ thị 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được 279 tác phẩm, gồm các thể loại: kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, tranh, ảnh, tượng, phù điêu, phim, âm nhạc, múa, văn xuôi, tiểu luận, báo in, báo hình, sách… do Ban Sơ khảo của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành ủy trên cả nước gửi về. Về cơ bản, các tác phẩm được các ban sơ khảo thẩm định, xét chọn theo Quy chế số 02-QC/BTGTW, ngày 20-3-2012 của Hội đồng Giải thưởng. Trong tháng 3, các Tiểu ban chuyên ngành đã triển khai việc thẩm định, xét giải thưởng theo Quy chế của Hội đồng Giải thưởng, trình Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo xem xét, quyết định.

Nét mới của các sáng tác đợt này là có nhiều tác phẩm viết về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như: Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ (tác phẩm văn học, báo chí của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam); Vũ Văn Tinh - tấm gương người thương binh học tập và làm theo Bác (Báo nói của Trung tâm phát thanh, Truyền hình quân đội); Làng Chăm làm theo lời Bác (tác phẩm Mỹ thuật của Chế Thị Kim Chung, Hội Văn học-Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam); La Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ trẻ nói đi đôi với làm (ghi chép của Quang Lâm, tỉnh Phú Yên); Người Thầy mẫu mực về sáng tạo (bút ký văn học nghệ thuật của Hoàng Giá, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh)... Một số tác phẩm chất lượng tốt và tâm huyết của tác giả là người nước ngoài: tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (của Ghihan Thennakoo công dân Xrilanca); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam (Văn xuôi của Tiến sỹ ngôn ngữ học Ivo Vasilje, Cộng hòa Séc); Gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm không bao giờ quên (Văn xuôi của Almási Alfréd, nguyên Tham tán công sứ Hungary tại Việt Nam)... Một số tác giả có nhiều đóng góp đối với đất nước trên lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật, tuổi đã cao nhưng vẫn sáng tác những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải thưởng: sách Hồ Chí Minh ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam của Giáo sư Vũ Khiêu; Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh xuất bản sách Hồ Chí Minh chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại của cố Giáo sư Trần Văn Giầu...

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình chỉ đạo, tổ chức, triển khai thời gian qua, cũng còn một số vấn đề tồn tại, cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Một là, cấp ủy, chính quyền một số cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng và tổ chức, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo, biểu diễn, quảng bá phục vụ nhân dân, tuyên truyền về những gương điển hình tiêu biểu, những giá trị tư tưởng, nghệ thuật của dòng, mạch văn học nghệ thuật, báo chí mang tính chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng này.

Hai là, nhìn chung, hoạt động quảng bá, biểu diễn tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn còn rất ít, cả trên sân khấu và trên các phương tiện truyền thông. Công tác phối hợp giữa cơ quan truyền thông với Hội Văn học -Nghệ thuật, đơn vị biểu diễn nghệ thuật  thiếu sự chỉ đạo và tổ chức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, hiệu quả tuyên truyền chưa đạt yêu cầu, nhất là ở các cơ quan Trung ương.

Ba là, tập trung phản ánh, tôn vinh những gương tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả (làm theo), chính là tư tưởng chỉ đạo, là yêu cầu của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, gương điển hình, tiêu biểu của tập thể, cá nhân là không ít, nhưng việc giới thiệu, phản ánh những điển hình đó thông qua các loại hình nghệ thuật còn rất hạn chế.

Bốn là, công tác tham mưu của Bộ phận giúp việc đối với cấp ủy các cấp về chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chưa được quan tâm, chưa có kế hoạch cụ thể, còn biểu hiện coi đó là công việc của công tác tuyên giáo.

Năm là, vẫn còn một số tác giả, Ban Sơ khảo gửi tác phẩm về Bộ phận Chuyên trách Chỉ thị 03 không đúng với Quy chế của Hội đồng giải thưởng; tổ chức việc nhận, thẩm định tác phẩm chậm so với thời gian mà Ban Chỉ đạo Giải thưởng thông báo.

Trong thời gian tới, Ban Bí thư sẽ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trao giải thưởng đợt một đối với tác giả, tác phẩm đạt giải. Để công tác tuyên truyền, quảng bá những gương điển hình tiêu biểu, những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo tuyên truyền để phục vụ nhân dân, làm phong phú, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của xã hội. Đợt tuyên truyền này sẽ góp phần cổ vũ văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục nuôi dưỡng những phác thảo, ý tưởng, niềm cảm hứng mới cho những sáng tác mới, chuẩn bị tốt hơn cho đợt trao giải thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ hai, đúng vào dịp 19-5-2015./.

                                         

 

Nhạc sỹ Vũ Việt Hùng

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.