NỘI DUNG CHI TIẾT
THÁNG SÁU LẠI VỀ - LÒNG TA NHỚ BÁC (Anh Kim)
6/22/2015


Báo Thanh Niên ra đời là sự chuẩn bị về lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập một Đảng cách mạng chân chính, có khả năng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi ách xích xiềng nô lệ của bọn thực dân phong kiến đàn áp, bóc lột nhân dân ta đói khổ.

Trong 5 năm tồn tại (1925 - 1930) hàng trăm số báo được xuất bản, báo Thanh Niên đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, cổ vũ tinh thần yêu nước, kêu gọi nhân dân ta đoàn kết, đánh đuổi ngoại xâm để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của đồng bào.

Năm 1949, ở chiến khu Việt Bắc - Hội nghị đại biểu các cơ quan ngôn luận thống nhất thành lập “Hội những người viết báo” (sau này đổi là “Hội Nhà báo Việt Nam” - Là một tổ chức chính trị, xã hội và nghiệp vụ của những người làm báo).

Nhìn lại 9 thập kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, gắn bó chặt chẽ với sự ra đời và trưởng thành của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng - Báo chí nước ta không ngừng phát triển, là bước tiếp nối truyền thống cách mạng của báo Thanh Niên, đó là các tờ báo: Tranh đấu, Giải phóng, Cứu quốc, Sự thật, Độc lập… và hàng loạt các tờ báo của các đoàn thể quần chúng cách mạng ra đời nhằm tuyên truyền, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đảng, vì lợi ích của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, chúng ta có hàng trăm loại báo, tạp chí và các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương, với sự cộng tác đông đảo của các văn nghệ sỹ và các nhà báo, các cộng tác viên, đó là nguồn cung cấp thông tin, mang hơi thở ấm áp cuộc sống, làm cho báo chí thêm phong phú, sinh động đến với bạn đọc.

Phải khẳng định trong công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo - Báo chí thực sự là diễn đàn của văn nghệ sĩ, của người làm báo và là tiếng nói của nhân dân. Nhờ có báo chí điều tra Mà nhiều vụ việc tham nhũng đã được các cơ quan chức năng xét xử, đưa ra ánh sáng, được nhân dân hoan nghênh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng thời báo chí cũng tuyên truyền phản ánh, nêu gương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và những việc làm tốt để học tập, làm theo tấm gương trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời của Người đã vì nền Độc lập, Tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, là Anh hùng dân tộc, là Danh nhân Văn hóa thế giới - Người còn là nhà thơ, là người thầy của báo chí cách mạng nước ta. Người đã viết hàng ngàn bài báo, bút ký, nhật ký với những bút danh khác nhau và ký tên: CB, X, Y, Z… Người còn chỉ bảo những lời quý báu cho các nhà báo về chính trị, nghiệp vụ: “Viết cho ai, viết để làm gì và viết thế nào” cho người đọc dễ hiểu và có sức thuyết phục. Học tập và làm theo lời dạy của Người, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đã có nhiều cố gắng, bằng những tác phẩm của các văn nghệ sỹ theo đặc trưng từng thể loại được thể hiện trên các trang văn, thơ, tranh, ảnh, ca khúc… có chất lượng để phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ, những người cầm bút nguyện làm theo lời Người dạy, xin “Dâng Người một niềm thơ” và “Ta nhận vào ta phẩm chất của Người”. Xin được trích đoạn bài thơ: “Đọc văn Người” của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ để chúng ta cùng suy ngẫm đức độ của Người:

“…Những trang viết tung hoành Bác viết ở châu Âu

Khi cầm nắm đất quê hương, Người xếp lại Với dân tộc ít lời, Người ít nói

Thấy nhiều trời bể non sông, giờ phải nói chi nhiều!

Giàu từ ngữ văn chương mà chi, khi Tổ quốc nghèo

Bác viết cho người mù chữ nghe mà hiểu được

Không có gì quý hơn Tự do, Độc lập

Bác muốn nhân dân cầm trên tay không nặng lắm tuổi tên Người

Người ký X, Y, Z - CB như dân ký lúa, xoài

Người không muốn trang sách hóa thần, nhân dân quỳ xuống đọc

Dẫu tuyệt bút thi thư, cũng là con đẻ của đời”...

Tháng sáu đã về. Làng báo chúng ta tưng bừng kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Việt Nam. Lòng ta lại nhớ công ơn của Bác - Người khai sinh ra tờ báo Thanh Niên, khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng trước yêu cầu của cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

                                                                                                                                                                   A.K

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.