NỘI DUNG CHI TIẾT
Sức lan tỏa từ một Nghị quyết chuyên đề của Đảng
4/2/2018

                             Đỗ QuỐc Long

                                       Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ

Phú Thọ là tỉnh Trung du có điểm xuất phát về kinh tế thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn. Song trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Phú Thọ đã quan tâm coi trọng khai thác những lợi thế, trong đó lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội để tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Phú Thọ có bước phát triển ngày càng lớn mạnh. Thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng nêu trong Nghị quyết 23 NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/6/2008  về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã sớm xây dựng Chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 23/9/2008 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” triển khai tới các cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức, các VNS, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Từ đó dành sự quan tâm đầu tư toàn diện cho phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, nhờ vậy đã xây dựng được đội ngũ văn nghệ sỹ (VNS) đủ năng lực kế thừa và phát huy tốt truyền thống của quê hương đất Tổ, chiếc nôi Văn nghệ kháng chiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Dấu mốc quan trọng đó là việc Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án phát triển VHNT giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 01/11/2011). Đề án là sự cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao một bước nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn học nghệ thuật. Nhờ vậy đã tạo bước chuyển biến tích cực cả về lượng và chất của hoạt động VHNT. Thực hiện Đề án, Hội tỉnh được tăng cường hàng chục biên chế, thành lập các Chi hội chuyên ngành, phát triển hội viên, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy của một cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa, gồm văn phòng, Tạp chí Văn nghệ, Website VHNT, đủ năng lực tham mưu, tập hợp quản lý VNS, tổ chức sáng tác, quảng bá VHNT và hội nhập với khu vực và quốc tế.

Đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ có tổng số 242 hội viên, (trong đó: có 151 đảng viên, 144 người có trình độ Đại học và Cao đẳng 1 tiến sỹ, 13 thạc sỹ, 1 nhà giáo ưu tú, 3 nghệ sỹ ưu tú. 51 hội viên là nữ),  sinh hoạt ở 9 chi hội chuyên ngành gồm: Văn xuôi, Thơ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Múa, Sân khấu, Lý luận - Phê bình, Âm nhạc, VHNT các dân tộc thiểu số. Đông nhất là Chi hội Thơ (63 hội viên), ít nhất là chi hội Múa (7 hội viên). Có 06 Chi hội VHNT Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ với 67 hội viên gồm: Chi hội Nhà văn, Chi hội Nhạc sỹ, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh, Chi hội Sân khấu, Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số.

Thực hiện Đề án, thêm 2 hội VHNT được thành lập ở 2 huyện miền núi Thanh Sơn và Thanh Thủy, nâng tổng số hội cấp huyện lên 5 hội. (2 hội ra đời sau khi có Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày  21  tháng 4  năm 2010 của Chính phủ tuy không được cấp định biên hàng năm song vẫn tổ chức các hoạt động tích cực). Mỗi Hội cấp huyện hàng năm phát triển từ 3 - 5 hội viên, tổng số hội viên/ Hội từ 40 - 50 người hoạt động ở các chuyên ngành khác nhau. Hoạt động sáng tác, quảng bá VHNT của các hội chuyên ngành và Hội VHNT cấp huyện đã bám sát chỉ đạo về chuyên môn của Hội tỉnh và có tác động tích cực đối với phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tư vấn phản biện về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hùng Vương và các lĩnh vực chuyên ngành VHNT liên quan. Đặc biệt là tuyên truyền quảng bá Di sản Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để trở thành Di sản văn hóa thế giới. Tổ chức tốt các hoạt động thường niên như: Tham gia Hội báo xuân, tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào dịp Tết Nguyên tiêu; Tổ chức các hoạt động VHNT phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm; Tổ chức các cuộc Hội thảo nhằm tôn vinh văn nghệ sỹ và giới thiệu tác giả, tác phẩm tới công chúng...

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Hội đã tổ chức gần 30 cuộc Hội thảo, trong đó có nhiều hội thảo khoa học gắn với các nội dung chuyên đề lớn về bảo tồn xây dựng phát triển văn hóa của đất Tổ, giới thiệu tác giả, tác phẩm. Cùng với đó là tổ chức và tham gia các cuộc Triển lãm, Liên hoan Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc của Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Hàng năm tổ chức đoàn văn nghệ sỹ tham gia các Trại sáng tác VHNT do Bộ VHTT&DL tổ chức, tổ chức một số cuộc thực tế sáng tác theo chủ đề gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và đất nước. Tổng số có 17 trại sáng tác VHNT được tổ chức. Qua các trại sáng tác, tạo điều kiện để văn nghệ sỹ cho ra đời hàng trăm tác phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nhiều tác phẩm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng nghệ thuật tỉnh đánh giá cao, trao giải, khen thưởng. Đặc biệt trong 3 năm 2014, 2015 và 2016, thực hiện phương châm hướng về cơ sở, cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã tổ chức cho các văn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác VHNT tại 9/13 huyện, thị, thành trong tỉnh, xuất bản được 3 tập sách với hàng trăm tác phẩm chất lượng các loại phục vụ nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp góp phần tăng đáng kể số lượng xuất bản các tác phẩm VHNT trong giai đoạn đổi mới. Thực hiện mục tiêu mỗi năm xuất bản từ 25 - 30 đầu sách, qua 10 năm từ 2008 đến 2017 đã có gần 300 tác phẩm văn học được xuất bản, hàng ngàn tác phẩm ảnh, mỹ thuật đến với công chúng qua các hoạt động trưng bày, triển lãm. 

Nhằm cổ vũ động viên kịp thời VNS sáng tác quảng bá VHNT trong điều kiện kinh phí còn khó khăn song từ 1985 tỉnh đã bố trí kinh phí trao giải thưởng 5 năm (Tổng số 10 giải A, 15 giải B và 15 giải C/ lần) và giải thưởng Hùng Vương (5 giải/ 5 năm, kèm theo giải là Kỷ niệm chương Hùng Vương, phần thưởng cao quý nhất của tỉnh) cho các chuyên ngành VHNT. Đến nay, các giải thưởng này đã được duy trì qua 7 mùa giải với trên 200 tác phẩm VHNT được trao giải thưởng. Mức giải được điều chỉnh phù hợp tương ứng với thời giá các giải được trao trước (40 triệu/ giải Hùng Vương lần thứ VII năm 2015). Từ năm 2010, tỉnh đã bố trí kinh phí tổ chức xét và trao giải thưởng VHNT hàng năm hàng trăm triệu đồng (gần 40 giải thưởng/năm cho các chuyên ngành VHNT).

Công tác xét và trao giải thưởng VHNT ngày càng khoa học, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy chế nên tạo được sự đồng thuận cao của VNS. 

Hoạt động quảng bá luôn được coi trọng gắn với sáng tác. Nhằm tạo tiền đề cho hội nhập VHNT với khu vực và quốc tế, Hội đã  có sáng kiến tổ chức Nhóm hợp tác phát triển VHNT gồm 8 tỉnh thành (VN8) và tham gia hoạt động VHNT Nhóm các tỉnh, thành vùng Kinh đô xưa và nay. Qua giao lưu học hỏi kinh nghiệm toàn diện và tổ chức các nội dung chuyên đề hội thảo đã cuốn hút thêm nhiều hội tham gia nhóm, đáp ứng với nhu cầu được giao lưu học tập của VNS các tỉnh. Hội đã làm tốt công tác tổ chức và đăng cai các cuộc Liên hoan, Triển lãm nghệ thuật tại tỉnh và quốc tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ 2 - 5 cuộc/năm. Trong đó đã tổ chức 3 trại sáng tác mỹ thuật quốc tế thu được hàng trăm tác phẩm điêu khắc đá trưng bày tại Khu di tích Đền Hùng và khu Công viên Văn Lang; tham gia 1 cuộc triển lãm Mỹ thuật tại Hàn Quốc, 6 cuộc thi liên tỉnh (trong đó tiêu biểu là cuộc thi viết truyện ngắn đăng tạp chí văn nghệ 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai do 3 Hội đăng cai tổ chức luân phiên trong 3 năm liền) thu được hàng chục tác phẩm đoạt giải thưởng, 12 cuộc thi sáng tác VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị với các chủ đề khác nhau như “Biển đảo Tổ quốc”, ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới”...

Công tác tuyên truyền trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ của Hội  từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức theo phương cách làm báo hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Tạp chí tăng từ 46 lên 78 trang mở rộng diện phát hành... Trang Website văn học nghệ thuật Phú Thọ liên tục cập nhật thông tin VHNT, giới thiệu tác giả, tác phẩm, tăng lượng truy cập lên hàng triệu lượt trên Internet.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu phát triển VHNT, song nhìn nhận đánh giá toàn diện, theo Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 27-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”,  hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như: Không ít sáng tác còn theo lối mòn, số lượng tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tác phẩm được bạn đọc đón đợi, nhất là những tác phẩm mang tầm thời đại chưa nhiều. Hoạt động sáng tác cũng như phát triển hội viên còn chưa đồng đều ở các chuyên ngành VHNT. Đáng chú ý lĩnh vực lý luận phê bình, văn xuôi, hội viên vừa thiếu, vừa bị hụt hẫng thế hệ kế cận, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế sáng tác. Chưa có những tác phẩm phê bình lý luận tương xứng, thiếu đánh giá một cách khách quan tác phẩm mà nặng về tung hứng, ca ngợi, có khi thái quá. Năng lực tiếp cận sáng tác của VNS với các vấn đề mà xã hội quan tâm, những vấn đề lớn của đất nước còn hạn chế.

Điều này cho thấy, đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ chưa được thường xuyên quan tâm phát hiện, khơi nguồn cảm hứng và có lực hút cần thiết. Mặt khác cũng cho thấy cơ chế thị trường đã có những tác động, tạo nên lực cản không nhỏ với các hoạt động VHNT. Có nơi Cấp ủy, chính quyền còn nhìn nhận phiến diện về vai trò VHNT, thiếu sự quan tâm chỉ đạo điều hành, phối hợp tổ chức hoạt động VHNT theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và Đề án phát triển VHNT Phú Thọ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Do vậy hoạt động VHNT có lúc có nơi, ở địa phương và cơ quan đơn vị chưa thực sự có tác động tích cực tạo được hiệu ứng xã hội. Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc ra đời Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày  21  tháng 4  năm 2010, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trong đó có các Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có những nội dung không phù hợp, lại không được sửa đổi kịp thời gây những khó khăn không nhỏ, tác động đến tư tưởng VNS nhất là những người làm công tác quản lý Hội.

Tuy còn có những thiếu sót tồn tại, song nhìn lại những thành tựu VHNT đạt được có thể khẳng định Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 27-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong tình hình mới” đã đi vào cuộc sống. Hội Liên hiệp VHNT tỉnh và các Hội VHNT các huyện, thành, thị đã làm tốt chức năng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhiều chủ trương, quyết sách để xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT phục vụ nhu cầu của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và bảo tồn văn hóa truyền thống vùng đất Tổ. Lực lượng VNS đất Tổ đã phát huy tốt vai trò là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, sáng tác VHNT sát thực với cuộc sống, đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh của tỉnh và của đất nước.

Từ đó khẳng định Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị mãi sẽ là nghị quyết chuyên đề bám rễ sâu trong giới VNS và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động VHNT hiện tại và trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo.

                                            Đ.Q.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.