NỘI DUNG CHI TIẾT
Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII
8/1/2018

                                                                                            Thùy Dung

Trong 2 ngày 16, 17/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ 6. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị trong tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Trọng Lễ - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Trong lời phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp lần này, HĐND sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, đồng thời, tập trung vào việc đối thoại, giải trình để nâng cao hiệu quả phiên họp. Đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, lựa chọn vấn đề để thảo luận, đóng góp ý kiến để kỳ họp được thành công, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) ước đạt 7,75% (cùng kỳ 5,66%), trong đó: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%, dịch vụ tăng 5,9%, nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,8%. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá hiện hành) ước đạt 25.397 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 656 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, đạt 50,5% kế hoạch năm 2018;  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.076 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.658 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ, đạt 40,7% kế hoạch; Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 60,88%; (thực hiện năm 2017 là 60,5%, kế hoạch cả năm là 62,8%). Toàn tỉnh công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 40% kế hoạch cả năm là 10 xã). Tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 59,2% (tương đương số thực hiện năm 2017, kế hoạch cả năm 73,6%); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 87% (thực hiện năm 2017 là 87,8%, giảm 0,8%; kế hoạch cả năm 88,65%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 61,5% (thực hiện năm 2017 là 60,5%, kế hoạch cả năm 63,5%); Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 668 trường (công nhận thêm 16 trường, đạt 55% kế hoạch cả năm là tăng 29 trường)... Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Kỳ họp đã nghe Thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh; Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII cùng một số Tờ trình, Báo cáo quan trọng khác cùng các ý kiến thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp đã nhận được 37 ý kiến thảo luận tại các tổ thảo luận, tập trung vào các vấn đề: phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường, phát triển nông sản, nông thôn mới, hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời các ý kiến đều nhất trí với việc ban hành các nghị quyết chuyên đề và các vấn đề xã hội, cử tri trong tỉnh quan tâm.

Kỳ họp đã chất vấn và trả lời chất vấn với 19 lượt ý kiến, tập trung vào 6 nhóm nội dung như: quản lý đất đai, nông nghiệp, kế hoạch đầu tư, xây dựng, văn hóa - xã hội, bảo hiểm y tế - bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp, ghi nhận các ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm cũng như đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí đã làm rõ thêm kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, định hướng phát triển trong thời gian tới cũng như một số nội dung như: thực hiện quyết định hỗ trợ nhà ở cho người có công; đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh; cho vay trồng rừng; xã hội hoá giáo dục, quy hoạch đất... Đồng chí nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành để chuyển dịch phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai; thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiến độ đầu tư, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục...

Kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề: 1. Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019.

2. Nghị quyết Quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

4. Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

5. Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

6. Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

8. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Phú Thọ (Điều chỉnh, bổ sung dự án sân golf Ao Châu, huyện Hạ Hòa).

Kỳ họp đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đối với việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh với 5 thành viên lý do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ông Nguyễn Văn Bình theo tờ trình của của Toà án nhân dân tỉnh và tiến hành bầu bổ sung 05 Uỷ viên UBND tỉnh, bầu bổ sung 01 Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND và yêu cầu ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND và cử tri; triển khai đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 mà HĐND tỉnh đã thông qua kỳ họp.

                                                T.D


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.