NỘI DUNG CHI TIẾT
Hạ Hòa đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
8/1/2018


                                                                                            Vũ Kim Liên


Là huyện miền núi - vị trí chuyển tiếp giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc, có tổng diện tích tự nhiên 340.147 ha, dân số trên 118 nghìn người, Hạ Hòa có 32 xã và 1 thị trấn, là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, tương truyền là nơi dừng chân của Mẹ Âu Cơ khi đưa 50 người con đi khai sơn phá thạch và trong kháng chiến, Hạ Hòa là cái nôi của văn nghệ kháng chiến Việt Nam. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, đặc biệt là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nên đã gặt hái được nhiều thành tựu cơ bản góp phần tăng nhanh giá trị các ngành kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Riêng năm 2017, giá trị tăng thêm đạt 6,6%, trong đó cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản 45,6%, thương mại - du lịch - dịch vụ 40,6%, công nghiệp - TTCN - xây dựng 13,8%, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã thu hút sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân với những nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ trong Đảng và quần chúng.

Đến nay, toàn huyện đã đạt được 384 tiêu chí, tăng thêm 42 tiêu chí so với năm trước (theo bộ tiêu chí mới), bình quân tăng thêm 1,25 tiêu chí/xã. Huyện đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch nông thôn mới của 32/32 xã và tiến hành điều chỉnh quy hoạch ở một số xã cho phù hợp với điều kiện cụ thể, trong đó có 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (19/19 tiêu chí) là Hiền Lương, Gia Điền, Mai Tùng và Y Sơn. Cùng với đó có 3 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí, bình quân 11,96 tiêu chí/ xã. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Hạ Hòa đặc biệt quan tâm tới công tác chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trong công tác tham mưu, đề xuất từng nội dung cụ thể theo phương châm bám sát cơ sở, xác định mục tiêu khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện chương trình ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp - xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đẩy mạnh thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đồng thời với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, góp phần bảo đảm an toàn lương thực trên địa bàn, cải thiện đời sống nhân dân. Kết cấu hạ tầng nông thôn được củng cố, đầu tư xây dựng, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh việc thu hút, điều tiết và phân bổ các nguồn vốn tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 15.014,56 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và 4.368,3 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho 32 xã. Nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện vào các hạng mục thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng mới mà trong đó ưu tiên đầu tư các hạng mục phụ trợ trạm y tế, trường học, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai. Về nguồn vốn sự nghiệp, tập trung cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ triển khai chương trình và hỗ trợ phát triển giáo dục nông thôn; hỗ trợ xử lý, cải thiện môi trường nông thôn; nâng cấp Đài truyền thanh cấp xã; xây dựng bể bơi an toàn phòng chống đuối nước; cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa... Từ các nguồn vốn này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp, môi trường nông thôn được cải thiện từng bước góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Cùng với kinh tế phát triển, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hạ Hòa đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn trên địa bàn, nhờ đó mà các hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân cũng ngày càng được đáp ứng làm tiền đề giữ vững phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Một bước tiến quan trọng nữa phải kể đến đó là hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn bảo đảm sự thống nhất và phát huy được sức mạnh, đội ngũ cán bộ được thực hiện theo quy chuẩn, thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và lý luận nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức quản lý các hoạt động ở địa phương, trong đó có năng lực điều hành chương trình nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị xã hội ở nông thôn luôn được bảo đảm và giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương được bảo đảm, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân không để xảy ra điểm nóng và không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài, những vướng mắc trong nội bộ quần chúng được xử lý, giải quyết triệt để làm cho dân tin vào Đảng và đi theo Đảng. Hiện nay, Hạ Hòa đang dốc sức triển khai chương trình trong toàn huyện với 257 khu dân cư, trọng tâm là những xã có tỷ lệ tiêu chí đạt ở mức cao, chuẩn bị đạt chuẩn như Ấm Hạ, Vụ Cầu và Chuế Lưu cùng với phấn đấu giữ chuẩn ở 4 xã đã được công nhận chuẩn nông thôn mới trước đó. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đã xây dựng, nhất là tập trung nguồn thu tại địa phương để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018 huyện đã giải ngân 21.548,200 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và 5.744 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp. Để làm được việc này, huyện đã thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động bao gồm vốn trực tiếp từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, vốn các chương trình lồng ghép khác cho y tế, giáo dục, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thế cùng với nguồn vốn từ tín dụng, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và sự đóng góp của người dân.

Có thể nói, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở Hạ Hòa đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống của người nông dân, bộ mặt nông thôn được thay đổi khá nhanh và bền vững. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống, thu nhập của người dân được cải thiện; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy được hiệu quả. Từ đó, kinh tế hộ gia đình phát triển, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, mặt khác phát huy được những giá trị văn hóa cơ sở làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được đáp ứng. Hơn lúc nào hết, Hạ Hòa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới đi đôi với quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, ưu tiên các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó chú trọng nêu cao vai trò làm chủ của người dân để Chương trình đạt được những kết quả như mong muốn.

                                                  V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.