NỘI DUNG CHI TIẾT
Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu để về đích năm 2020.
2/14/2019

 

(Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ)

 

          P.V: Thưa đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2018 là năm tỉnh ta đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, và cũng là năm thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc đầu tư các dự án trọng tâm nhằm tạo tính lan tỏa. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cụ thể về những kết quả này?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu: Năm 2018 là năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, định hình lại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Với kết quả 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch  năm so với mục tiêu đã đề ra đã đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã cho thấy có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đây là những tín hiệu đáng mừng của tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Cụ thể là:

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Kết cấu hạ tầng trọng điểm được hoàn thiện, thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,34% so với năm 2017; Tổng dản phẩm GRDP ước đạt 57.352 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 26,58 nghìn tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.341 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được trú trọng, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ kinh tế xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,4%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,8 triệu đồng/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 63,5%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 73,6%

Về việc thực hiện kết quả đầu tư công có nhiều tín hiệu vui: việc tổng hợp, phân bổ các nguồn vốn đầu tư 2018 đảm bảo đúng quy định, số dự án hoàn thành tăng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng như: Trung tâm phục vụ hành chính công, Cầu văn Lang nối thành phố Việt Trì và huyện Ba Vì Hà Nội…

Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả là một trong những biện pháp mà UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện trong năm qua. Cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư, tỉnh cũng tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án lớn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp; thường xuyên tổ chức đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có sự chủ trì của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, từ đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh. Năm 2018, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 144 dự án, gồm 131 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 6.623 tỉ đồng; 13 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng vốn mở rộng đạt 75 triệu USD. Trong năm, có 19 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án đầu tư nước ngoài đã hoàn thành đi vào sản xuất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 7.360 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 76% tổng số doanh nghiệp.

PV. Năm 2019 là năm quan trọng trong việc tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đề nghị đồng chí cho biết các mục tiêu chính trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu: Năm 2019 là năm tăng tốc để thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu để hoàn thành, về đích năm 2020. Đến hết năm 2018, trong 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra có 7 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ nay đến năm 2020 còn phải phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tất cả các cấp, ngành.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục chuyển dịch phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chú trọng doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương. Tiếp tục rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn; kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai. Nâng cao hiệu quả dồn đổi, tích tụ ruộng đất; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất các nông, lâm trường, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả sau thu hồi. Phấn đấu năm 2019 có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào du lịch, dịch vụ của các tập đoàn đang nghiên cứu trên địa bàn và các dự án có tính khả thi.

Cùng với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xây dựng và đầu tư phát triển; công tác tài chính ngân sách; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ. Từng bước thực hiện sắp xếp sáp nhập các khu dân cư, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính nhà nước theo lộ trình cụ thể. Sau sắp xếp phải đảm bảo nhất quán, đi vào hoạt động ổn định, phù hợp và có xu hướng phát triển.

Đặc biệt, năm 2019 này tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm; Giá trị xuất khẩu đạt 1,45 tỷ USD; Thu ngân sách nhà nước đạt 6.696 tỷ đồng; Tỷ lệ đường giao thông được kiên cố hóa đạt 65,8%; tăng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 90 xã); tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 88%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiển y tế: 91%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề: 66,5%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,32%; Số trường đạt chuẩn quốc gia: nâng lên 723 trường.

PV. Năm 2018 là năm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, đồng chí có nhận định, đánh giá như thế nào về sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh trong thời gian vừa qua và có chỉ đạo, định hướng cụ thể trong thời gian tới?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu: Phú Thọ từ hào là miền đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam, có Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nơi trông coi lăng mộ tổ Tiên. Phú Thọ còn là cái nôi của nền văn nghệ kháng chiến với những địa điểm Gia Điền, Xuân Áng (Hạ Hòa) - nơi đặt trụ sở đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, cụ thể là từ khi Nghị quyết 23 của của Bộ Chính trị ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ thuật tỉnh nhà phát triển. Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 27 về việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển văn học nghệ thuật Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2016, định hướng đến năm 2020. Đây là Đề án rất quan trọng nhằm phát triển Văn học, Nghệ thuật toàn diện, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX và Kết luận Hội nghị TW 10 Ban Bí thư TW Đảng khóa IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015). Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và kinh phí để VHNT có điều kiện hoạt động. Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều khởi sắc, hoạt động sáng tác, quảng bá được trú trọng, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội VHNT tỉnh và văn nghệ sỹ trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt là năm 2018, cán bộ, hội viên văn nghệ sỹ Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, gặt hái được nhiều thành quả xuất sắc, tổ chức được nhiều hoạt động văn học nghệ thuật phong phú, thiết thực, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như nhiệm vụ chuyên môn của Hội. Văn nghệ sỹ Phú Thọ đã sáng tác được nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, qua đó góp phần khẳng định tôn vinh các giá trị văn hóa vùng đất Tổ Vua Hùng, đồng thời, đã quảng bá, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, bảo tồn, giữ gìn, phát huy nâng cao mức hưởng thụ và sức sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

          Bước sang năm 2019, tôi đề nghị, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật sẽ phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục có nhiều hoạt động mới phong phú, có những giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Hội, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ có trình độ, phẩm chất chính trị, tâm huyết, say mê để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc, sinh động đời sống văn hóa dân tộc, công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Năm mới với quyết tâm, thắng lợi mới, tôi chúc cán bộ, hội viên và đội ngũ văn nghệ sỹ Đất Tổ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới.

P.V: Bạn đọc Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ trân trọng cảm ơn đồng chí. Nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng gia đình an khang, thịnh vượng. 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.