NỘI DUNG CHI TIẾT
Sơn Hùng xây dựng nông thôn mới
5/10/2019

        
                                                                                                Vũ Kim Liên

             Là xã có truyền thống Cách mạng, nhiều năm liền dưới sự lãnh đạo của huyện Thanh Sơn về triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Sơn Hùng đã có những bước tiến đáng kể, cơ bản làm thay đổi diện mạo nông thôn, cuộc sống của nhân dân trong xã ngày càng ổn định và phát triển.

          So với các địa phương khác, Sơn Hùng sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, đất đai đa dạng, hạ tầng phục vụ sản xuất cũng như nguồn lao động dồi dào. Nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ của người dân, quá trình bắt tay vào xây dựng nông thôn mới của xã được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Xã có diên tích đất tự nhiên trên 1.854 ha, dân số 5.184 người được phân bố ở 10 khu dân cư. Sơn Hùng xác định tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, cùng với đó là huy động tối đa nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế, tiến tới giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề, vận động người dân tích cực thực hiện chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đưa các giống mới năng suất cao, chất lượng tốt và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đỗ Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Sơn Hùng cho biết: “Năm 2010 qua khảo sát, xã chỉ có 4/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có những tiêu chí quan trọng nhất là hệ thống chính trị ổn định và vững mạnh, tiếp cận pháp luật và bảo đảm quốc phòng an ninh đạt ở mức cao chính là một trong những yếu tố quyết định làm nên quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và người dân trong việc nỗ lực xây dựng nông thôn mới…”. Cũng theo ông Thọ, xã đã tập trung tuyên truyền, động viên, khuyến khích nhân dân huy động mọi nguồn lực để thực hiện bằng được 15 tiêu chí còn lại. Làm cho người dân hiểu rõ chương trình xây dựng nông thôn mới không phải là dự án xây dựng cơ bản mà chính là chương trình phát triển kinh tế tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Từ đó thấm nhuần cũng như xác định rõ hơn vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, lấy nội lực làm căn bản, hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự giác tham gia thực hiện. Toàn xã đã tổ chức 104 hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương lớn này, đồng thời phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức cho cán bộ, nhân dân đăng ký thi đua cùng nhau gắng sức thực hiện chương trình. Với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, cùng với sự cố gắng của địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, Sơn Hùng đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đã thực hiện là 261.749.615.000 đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư 10.924.174.000 đ và trên 1.200 m2 đất trị giá 184.000.000 đ. Phương châm triển khai hoạt động của xã là tiêu chí nào dễ thì thực hiện trước, tiêu chí nào khó thực hiện sau, tiêu chí chưa chuẩn tập trung đầu tư để đạt chuẩn, tiêu chí đã đạt chuẩn thì nâng cao chất lượng để đạt chuẩn bền vững. Theo đó, Đảng bộ Sơn Hùng tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền và nhân dân trong xã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung để nâng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong đó chú trọng các mô hình được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của xã. Đặc biệt, trong những năm gần đây xã đã thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… Ngoài duy trì phát triển các cây lương thực truyền thống, xã vận động bà con nhân dân mở rộng diện tích đất sản xuất các loại cây rau màu cho giá trị kinh tế cao, tiếp tục thực hiện việc dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh một số loại cây trồng khác. Đẩy mạnh việc thực hiện rà soát toàn bộ đất trống trên địa bàn, phối hợp tạo điều kiện cho các dự án trồng rừng được đầu tư vào địa phương. Song song với phát triển trồng trọt, xã khuyến khích bà con nhân dân phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 30,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,88%, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường đều có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh bảo đảm ổn định và giữ vững. Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay, các tiêu chí nông thôn mới của địa phương đã về đích, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu đáp ứng chuẩn nông thôn mới.       

Là một tổ chức chính trị, xã hội góp phần đắc lực cho tiến trình triển khai xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Hùng, bà Trần Thị Loan – Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã Sơn Hùng, chia sẻ: trong quá trình thực hiện chủ trương này, chị em phụ nữ luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động sản xuất, lao động ở địa phương, là những nhân tố tích cực đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt luôn giữ vai trò đoàn kết, thống nhất trong mỗi gia đình, cùng nhau bàn bạc, xây dựng kế hoạch và chủ động chia sẻ công việc với nam giới, thiết thực hành động góp phần hoàn thành các tiêu chí, các chỉ tiêu ở từng thời điểm cụ thể. Bà Loan cho biết thêm, việc làm của Hội LH Phụ nữ xã đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, mặt khác huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới,  không thể không nói đến vai trò rất quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong xã, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và của các hộ gia đình làm kinh tế tiêu biểu trong xã. Anh Nguyễn Văn Lượng ở khu Tam Sơn 2, chủ một trang trại tổng hợp khẳng định: Chương trình xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn Sơn Hùng thay đổi tích cực, hộ giàu giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo cùng làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đường làng ngõ xóm khang trang, trẻ em đến trường đúng độ tuổi, không còn tình trạng ngồi nhầm lớp, theo đó sức khỏe của người dân cũng được cải thiện, tai tệ nạn xã hội giảm đáng kể, cái ăn cái mặc đã bắt đầu dư dả trong mỗi mái nhà, không còn lo thiếu đói mỗi vụ giáp hạt về…

Để có được thành quả kể trên, trước hết là do có sự thống nhất trong mọi hành động từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và bà con nhân dân, lấy bộ tiêu chí làm căn cứ phấn đấu. Bên cạnh đó là hiệu quả của công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ vốn để nâng cao nhận thức của nhân dân – những chủ thể của chương trình – để từ đó cùng đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Và, một điều không thể thiếu trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới mà Sơn Hùng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc đó là phải tuyệt đối tuân thủ quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi việc làm đều minh bạch, rõ ràng từ khâu lập đề án, quy hoạch đến khâu thực hiện quy hoạch, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và thiết thực. Lấy công sức của nhân dân phục vụ chính nhân dân, nhân dân làm chủ, nhân dân thụ hưởng – đó là những gì mà Sơn Hùng phấn đấu nỗ lực trong 7 năm liên tiếp để cán đích nông thôn mới với 100% nội dung đạt và vượt yêu cầu./.

 

                                                                                                VKL

 

 

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.