NỘI DUNG CHI TIẾT
Đẩy mạnh phong trào thi đua ở Liên đoàn lao động huyện Thanh Sơn
5/13/2019

 

Thu Lâm

          Những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Sơn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương châm hoạt động hướng về cơ sở nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền sâu rộng trong CNVC, LĐ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, về việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện qua các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ huyện Thanh Sơn thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị cơ sở năm 2019. Gắn kết phong trào thi đua với đẩy mạnh chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Các phong trào thi đua luôn đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, ngành, đơn vị cơ sở, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Cùng với đó, LĐLĐ luôn động viên CNVCLĐ tích cực thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt, vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hành dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đối với, khu vực sản xuất kinh doanh, động viên người lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động… Cùng với đó, các cấp công đoàn thực hiện tốt chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bằng việc tích cực ký kết các chương trình; thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác để có cơ chế, chính sách, chế độ phúc lợi chăm lo cho đoàn viên công đoàn; quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối ngoại, tổ chức hội nghị người lao động, sửa đổi nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, nâng mức hỗ trợ ăn ca cho người lao động. Qua đó giúp cho đội ngũ CNVCLĐ tích cực hơn trong việc tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó chất lượng hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC, LĐ của địa phương ngày càng được nâng cao.

Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chung tay vì an sinh xã hội trong cán bộ, CNVCLĐ như Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”; vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”… Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, phấn đấu có 80% trở lên số đoàn viên, người lao động được cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn; 106 CĐCS trở lên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 8 CĐCS ngoài nhà nước nơi có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động; 3 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn triển khai bữa ăn ca cho CNLĐ từ 15.000 đồng/suất trở lên. Công đoàn còn trực tiếp chỉ đạo phấn đấu phát triển tăng thêm 30 đoàn viên trở lên; số doanh nghiệp ngoài nhà nước sản xuất kinh doanh ổn định, thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên đến dưới 25 lao động đủ điều kiện thành lập 01 CĐCS; 80% trở lên CĐCS đủ điều kiện xếp loại đạt vững mạnh, trong đó khu vực ngoài nhà nước đạt 67% trở lên; 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên…

Việc triển khai sâu rộng và cụ thể, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ huyện Thanh Sơn đã mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Đinh Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Sơn khằng định: “Phong trào thi đua trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ đã thực sự tạo khí thế, động lực, khơi gợi khả năng sáng tạo, lòng nhiệt tình hăng say lao động, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều đề tài sáng kiến mang lại giá trị cao, đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện”.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.