NỘI DUNG CHI TIẾT
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
6/10/2019

Thu Lâm

Là một cơ quan báo chí độc lập, diễn đàn của văn nghệ sĩ trực thuộc Hội LH VHNT tỉnh, những năm qua, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ không ngừng chăm lo cho sự phát triển cả về số và chất lượng hoạt động báo chí văn nghệ. Nếu như  năm 2007 khi  mới tách riêng Tạp chí, lực lượng cán bộ phóng viên, nhân viên mới chỉ có 3 người làm chuyên môn và được Hội hỗ trợ thêm một số nhân viên kiêm nhiệm giúp việc thì đến nay, Tòa soạn đã có 9 biên chế, trong đó có 5 nhà báo được phát thẻ, còn lại là nhân viên kỹ thuật, tài chính kế toán, hành chính. Cùng với sự phát triển về đội ngũ những người làm báo, thì cơ sở vật chất kỹ thuật luôn thường xuyên được bổ sung, trang bị đầy đủ cho các bộ phận tác nghiệp và hoàn thiện sản phẩm báo chí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trong từng tháng, từng quý và trong từng giai đoạn cụ thể dưới sự giám sát, định hướng hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí xuất bản; hướng nội dung tuyên truyền phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Đồng thời với việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, Tạp chí còn đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm thường xuyên của Tạp chí đối với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật (CBPV, BTV, NVKT) để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Tạp chí luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phản ánh chân thực các sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội. Học tập tấm gương làm báo của Hồ Chủ tịch, mỗi CBPV, BTV, NVKT luôn đề cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo, tận tụy, chuyên tâm với công việc được giao, lớp trẻ học tập kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước để cho ra đời những sản phẩm báo chí văn nghệ mang hơi thở của đời sống xã hội, có những tác động tích cực đến quần chúng nhân dân, làm thay đổi từ tư duy đến hành động thiết thực của đông đảo độc giả trong sự vận động không ngừng của xã hội, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Tạp chí xuất bản tháng một số với số trang tăng từ 58 lên 80 trang in, lượng xuất bản khoảng 20 nghìn bản, mỗi số chuyển tải gần 100 tin, bài, ảnh, các sáng tác VHNT phát hành trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, huyện, thành thị, các xã ĐBKK, ATK, điểm bưu điện văn hóa và 63 tỉnh thành trong cả nước. Việc tăng số lượng trang in đồng nghĩa với việc tăng số lượng tin, bài, ảnh và các sáng tác văn học nghệ thuật. Không chỉ tăng về mặt hình thức, số lượng, Ban Biên tập luôn quan tâm đến chất lượng nội dung phản ánh của các thể tài báo chí và các thể loại VH, NT, bảo đảm nội dung tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua những nội dung đó hướng người đọc đến bản chất của sự việc, sự vật một cách khách quan, trung thực từ đó góp phần định hướng dư luận xã hội đến những điều tốt đẹp. Ngoài báo in, Tạp chí còn chú trọng nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên trang Website. Đây không chỉ là trang thông tin điện tử phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước đang diễn ra hàng ngày mà còn là kho tư liệu phong phú về các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật cùng với những chủ trương, đường lối, chính sách được cụ thể hóa bởi những tác phẩm báo chí văn nghệ giúp cho việc tiếp cận thông tin và tra cứu tư liệu của văn nghệ sĩ nói riêng, độc giả của Văn nghệ Đất Tổ được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tạp chí đã tổ chức triển khai Chỉ thị 05 tới đội ngũ CBPV, BTV, NVKT và hội viên qua việc tổ chức phổ biến chuyên đề từng năm như về: “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Không chỉ quán triệt dưới hình thức văn bản, Tòa soạn yêu cầu mỗi CBPV, BTV, NVKT phải triển khai thực hiện bằng việc làm cụ thể, nói đi đôi với làm, bản thân mỗi CBPV, BTV, NVKT phải nâng cao ý thức trong công tác, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí văn nghệ, tạo được mối quan hệ công tác hài hòa trong nội bộ, có sự tương tác trao đổi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi CBPV, BTV, NVKT khi tiếp xúc với VNS, với quần chúng nhân dân luôn phải đề cao chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp và ứng xử, tôn trọng nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ. Đẩy mạnh việc nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tự chỉnh đốn, xây dựng cho bản thân có đạo đức, phong cách, lối sống đúng mực trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đồng lòng nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền trên Tạp chí là thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp thời phản ánh chân thực nhiều tác phẩm báo chí, VHNT thu hút sự chú ý của độc giả thông qua những bài viết, ghi chép, bút ký, phóng sự phản ánh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh và những sáng tác VHNT mang đậm hơi thở của cuộc sống. Những tác phẩm nêu gương điển hình tiên tiến trong xã hội có tác dụng, hiệu quả tuyên truyền cao, sâu rộng góp phần làm thay đổi nhận thức của công chúng, hướng quần chúng nhân dân đến các giá trị của chân – thiện – mỹ.

Là người say mê với thể tài báo chí “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhà báo Vũ Kim Liên – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tâm sự: “Muốn viết về những con người cụ thể, những tấm gương, những việc làm điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì hơn ai hết, mỗi nhà báo, phóng viên phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?” để tìm cho ra mục đích công việc mà mình theo đuổi. Nói thì đơn giản, nhưng nếu bạn không đề cao ý thức cá nhân trong khi thi hành nhiệm vụ, không có sự chuẩn bị sẵn sàng dù nhỏ cho hoạt động tác nghiệp thì bạn sẽ thất bại. Học Bác là việc làm khó, làm theo Bác càng khó hơn rất nhiều. Nhưng khó không phải là không làm được. Thực tế cho thấy, ở địa phương nào, ngành nghề nào cũng đều có những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ có điều là cách thức của họ khác nhau, con đường tiếp cận của họ không giống nhau nhưng đều có chung mục đích là đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn, ổn định và cải thiện đời sống, nhân lên những điều tốt đẹp, nhân ái cho cộng đồng. Mỗi tác phẩm báo chí hay mỗi sáng tác VHNT về học Bác, làm theo Bác phải phản ánh chân thực, rõ ràng, sắc sảo bằng chính cái tâm của người viết. Điều đó đòi hỏi người làm báo văn nghệ Đất Tổ phải trau dồi ý thức trách nhiệm trong việc đi cơ sở, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, thu thập thông tin tài liệu, xử lý mặt báo. Trong quá trình tác nghiệp luôn phải đảm bảo tính khách quan của sự vật, sự việc, tìm hiểu thông tin bằng nhiều nguồn và luôn đề cao tính đảng, tính quần chúng trong lao động nghề nghiệp. Mặt khác, khi sáng tạo tác phẩm báo chí rất cần sự tỉ mỉ, đào sâu suy nghĩ, chắt lọc thông tin, cân nhắc từng câu chữ để độc giả tiếp cận tác phẩm sao cho dễ đọc, dễ nhớ và dễ hiểu, tạo được hiệu ứng tuyên truyền cao...”. Nói về mảng hoạt động này, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn – Biên tập viên Văn xuôi của văn nghệ Đất Tổ, cho biết: “Những năm gần đây, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ đã từng bước trưởng thành, chững chạc hơn so với nhiều tạp chí văn nghệ địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh đội ngũ cán bộ báo chí năng động của Tòa soạn thì lực lượng tham gia viết văn xuôi tương đối khá, số báo nào cũng có tác phẩm về chủ đề học Bác, làm theo Bác. Ban Biên tập đã khai thác từng mặt mạnh của các tác giả để định hướng và khuyến khích họ viết bài như tác giả Bùi Ngọc Quế, Trần Như Đắc viết về đề tài chiến tranh và người lính; nhà văn Cầm Sơn, Vũ Quốc Khánh viết tiểu thuyết về chiến tranh, về xây dựng kinh tế; nhà văn Tống Ngọc Hân đi sâu về đề tài dân tộc miền núi; nhà văn Nguyễn Thị Hồng Chính, tác giả Nguyễn Thị Loan có sự bứt phá thành công về đề tài nông thôn…”. Còn với phóng viên Lâm Thu, thì “Để có sự say mê với nghề báo, tôi phải học hỏi rất nhiều từ chuyên môn đến kinh nghiệm của những người đi trước để áp dụng trong thực tế. Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc làm thường xuyên, phải luôn trau dồi, rèn luyện, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ tôn chỉ, mục đích của hoạt động báo chí. Mỗi nhân vật phải là một phát hiện mới, mỗi phóng viên phải là người thể hiện những phát hiện mới ấy nhằm nhân rộng ra ngoài xã hội, từ đó, tích cực góp phần vào sự phát triển của báo chí tỉnh nhà”. Có thể nói, báo chí văn nghệ nói chung, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng của Văn nghệ Đất Tổ những năm qua đã gặt hái khá nhiều thành công. Những nhà báo, phóng viên như Hồng Chính, Vũ Kim Liên, Nguyễn Lâm, những cộng tác viên như Phan Chúc, Nguyễn Hưng Hải, Vũ Thị Thanh Minh, Vũ Đình Khuyên, Vũ Văn Viết, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Anh Dũng, Đỗ Khánh Nhung… là những cây viết, những tác giả sáng tác VH,NT sung sức về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời cũng là những người từng dành được nhiều giải thưởng trong những năm gần đây về lĩnh vực này.

Bên cạnh việc tổ chức sản xuất mặt báo thì Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ còn tích cực tổ chức các trại sáng tác, các lớp bồi dưỡng sáng tác và phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để tổ chức các cuộc thi, các trại sáng tác về chủ đề “Biển đảo Việt Nam”, về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về nông nghiệp nông thôn nông dân, về phụ nữ khởi nghiệp… Qua đó đã giúp cho mỗi CBPV, BTV và các hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tăng thêm động lực, tâm huyết với nghề, tích cực bám sát cơ sở để phát hiện, tuyên truyền và có các tác phẩm tham dự cuộc vận động. Những tác phẩm như “Những suất cơm ấm lòng kẻ khó” của Vũ Kim Liên; “Giọt Hồng đất Tổ nhân lên những hành động đẹp” của Thu Lâm; tập sách “Chiếc đồng hồ”  của Vũ Thị Thanh Minh; tập ca khúc “Dấu chân Người lội suối chiều mưa” của Vũ Văn Viết; “Đài hoa dâng Bác” của Nguyễn Hưng Hải và tập truyện – thơ “Làm theo gương Bác” gần 300 trang của tập thể Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đã dành được giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, những tập sách như “Cho em tuổi hồng”, “Mã vạch”, “Quê hương và biển đảo”, “Mắt biển” chính là hiệu quả, đồng thời là giá trị của việc học và làm theo Bác của tập thể và mỗi cá nhân Văn nghệ Đất Tổ.

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ luôn không ngừng đổi mới về phương pháp tổ chức, quản lý điều hành, nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền của tác phẩm. Cùng với tuyên truyền định kỳ, Tạp chí còn luôn chú ý hình thức tuyên truyền theo chuyên đề, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tăng tính hấp dẫn, thu hút đông đảo lượng độc giả đón đọc tác phẩm. Nâng cao tính định hướng và hướng dẫn dư luận xã hội, luôn bám sát hơi thở cuộc sống từ cơ sở, đảm bảo sự phong phú, sinh động theo đúng tôn chỉ mục đích, kịp thời định hướng dư luận, đáp ứng nhu cầu thưởng thức báo chí, văn học nghệ thuật của đông đảo bạn đọc cũng như các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, đội ngũ CBPV, BTV, KTV Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, cống hiến và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí văn nghệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt việc triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang báo, trang thông tin điện tử. Tiếp tục xây dựng Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ ngày càng phát triển vững mạnh, tập trung phát hiện, cổ vũ, nêu gương những tập thể, cá nhân trên nhiều bình diện của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của đất nước, phấn đấu có nhiều tác phẩm, tác giả dành được nhiều giải thưởng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

 

                                                                                                          TL

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác qua bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” - trong tập thơ “Nhật ký trong tù”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.