NỘI DUNG CHI TIẾT
THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác truyện ngắn, truyện ký, ký, thơ, ca khúc và ảnh về đề tài: “Nông dân đất Tổ làm theo lời Bác” trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ
7/4/2019

 

Căn cứ Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 17/02/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về “Phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020”; Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 07/12/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 11/KHLT-HND-VNĐT, ngày 15/5/2019 giữa Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác truyện ngắn, truyện ký, ký, thơ, ca khúc và ảnh về đề tài “Nông dân đất Tổ làm theo lời Bác”.

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Cuộc thi sáng tác truyện ngắn, truyện ký, ký, thơ, ca khúc và ảnh về đề tài: “Nông dân đất Tổ làm theo lời Bác” nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nông dân đất Tổ. Đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người nông dân Phú Thọ, những nhân tố điển hình, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi gắn với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.

- Thông qua các thể loại văn học như: truyện ngắn, truyện ký, ký, thơ, ca khúc và ảnh các tác giả sẽ thể hiện được tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, những đóng góp cống hiến của giai cấp nông dân cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

- Thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các văn nghệ sỹ đối với người nông dân, nhằm đưa văn học nghệ thuật vào đời sống của người nông dân.

II - NỘI DUNG:

1. Nội dung sáng tác:

- Ca ngợi giai cấp nông dân đất Tổ - một lực lượng to lớn sản xuất ra của cải cho xã hội đang làm thay đổi b

 

ộ mặt nông thôn mới ngày một phát triển. Đó là những người lao động chân tay và trí óc hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

- Ca ngợi những nhân tố điển hình, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân gắn với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Biểu dương giai cấp nông dân ở mọi lĩnh vực: hoạt động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần, trong các loại hình nông nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn; đào tạo nghề; xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong, lối sống về hình ảnh người nông dân, nông thôn mới làm theo lời Bác...

- Khẳng định vai trò vị thế của nông dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những đóng góp, cống hiến của nông dân dành cho đất nước, cho địa phương.

- Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân.

2. Đối tượng tham gia:

 Các nhà văn, nhà thơ, các tác giả chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh.

3. Điều kiện dự thi:

Mỗi tác phẩm dài không quá 4.500 từ đối với truyện ngắn, truyện ký, bút ký và ký. Không quá 40 câu đối với thơ. Không quá 300 câu đối với trường ca. Đối với âm nhạc: không hợp xướng. Các tác phẩm phải được viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy, khổ A4, cuối tác phẩm ghi rõ họ tên thật, bút danh, địa chỉ cụ thể, số điện thoại và địa chỉ Email (nếu có) của tác giả. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi, không hạn chế về số lượng.

- Không nhận các tác phẩm sáng tác dưới dạng châm biếm, đả kích, thái độ thiếu trong sáng, không trung thực.

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải là tác phẩm mới chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự tranh chấp về quyền sở hữu.

4. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm:

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ này 28/5/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (tính theo dấu bưu điện). Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác truyện ngắn, truyện ký, ký, thơ, ca khúc và ảnh về đề tài “Nông dân đất Tổ làm theo lời Bác” trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ.

- Nơi nhận:

+ Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, số nhà 160 phố Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: (0210) 3816 945; 3811 984.

- Email: tapchivannghedatto@gmail.com

+ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ:  Phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: (0210) 3811 877

- Email: thongtinhndphutho@gmail.com.

III - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 4 giải A (mỗi loại hình 01 giải A), mỗi giải trị giá: 5.000.000đ;

- 04 giải B, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ;

- 05 giải C, mỗi giải trị giá: 1.500.000đ;

- 05 giải KK, mỗi giải trị giá: 1.000.000đ.

VI - BAN GIÁM KHẢO:

- Ban giám khảo gồm các nhà văn, nhà thơ, các văn nghệ sĩ có uy tín do Ban Biên tập Tạp chí văn nghệ Đất Tổ mời.

V - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký được tham gia hưởng ứng cuộc thi nhưng không đưa vào cơ cấu chấm giải.

- Tác phẩm dự thi đạt chất lượng sẽ được in trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành. Trong thời gian dự thi, tác giả không được gửi tác phẩm dự thi hoặc in ấn, quảng bá, giới thiệu ở nơi khác.

- Danh sách tác giả đạt giải sẽ được công bố trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Website Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, Website Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham dự không đúng thời hạn và thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự.

- Ban Tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm của các tác giả tham dự.

- Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

                                    BAN TỔ CHỨC 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.