NỘI DUNG CHI TIẾT
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp
8/2/2019

 

 

Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV được diễn ra trong 20 ngày (từ ngày 25/5 đến ngày 14/6/2019) tại Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ kết quả của kỳ họp thứ 7, cho thấy Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong các hoạt động, các phiên chất vấn, trả lời chất vấn luôn đề cập tới các nhóm vấn đề lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống đã nhận được sự đánh giá cao của cử tri và nhân dân cả nước.

Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và thông qua 7 luật: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật đầu tư công (sửa đổi); Luật quản lý thuế (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiển, Luật Sở hữu trí tuệ. Kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân nhân; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV. Bệnh cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về 9 dự luật khác để làm cơ sở cho việc tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội hoàn thiện trình xem xét thông qua tại kỳ họp sau.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện linh hoạt, quyết liệt các biện pháp điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019 và Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2018, 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, kinh tế vĩ mô ổn định, làm phát được kiểm soát, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, bội chi và nợ công được quản lý chặt chẽ; môi trường kinh doanh có chuyển biến tích cực; hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về tình hình 4 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đến vấn đề ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; có giải pháp thực hiện mục tiêu cổ phần hóa trong năm 2019, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất cho người nông dân; chấn chỉnh công tác quản lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra về đất đai và khai thác khoáng sản; rà soát một số cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (PTA) “thế hệ mới” và điều ước quốc tế, sớm điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư phù hợp nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; tập trung giải quyết một số vấn đề “nóng” hiện nay liên quan đến tình trạng tín dụng đen, sai phạm trong công tác tổ chức thi, đạo đức xã hội, các hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy... Đối với việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 đã đảm bảo thời gian quy định cũng như đã đạt được những kết quả tích cực.

Chất vấn và trả lời chất trong kỳ họp luôn nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Kỳ họp đã có 141 phiếu chất vấn gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng với 230 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung, tham gia tranh luận với các thành viên Chính phủ để đi đến cùng các vấn đề chất vấn. Những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm. Các thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị; cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới.

Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và dự thảo “Nghị quyết giám sát”. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn giám sát đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu và trình Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp cũng đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 đã tập hợp được 2.293 kiến nghị cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đã có 2.290 kiến nghị được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển. Trong đó, có 191 kiến nghị đã được giải quyết xong; 272 kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 chưa được giải quyết nhưng đã được các bộ, ngành tiếp thu xây dựng lộ trình để giải quyết. Về cơ bản, các bộ, ngành đều nghiêm túc, trách nhiệm trong tiếp thu các kiến nghị mà cư tri nêu; các nội dung đều trả lời rõ ràng, giải trình ngắn gọn, dễ hiểu đúng trọng tâm vấn đề. Ngoài việc trả lời một số bộ, ngành còn thông tin cho cử tri thêm về các quy định của pháp luật có liên quan khác cũng như kế hoạch triển khai khắc phục những vấn đề mà cử tri kiến nghị.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội hóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa IV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu đề ra. Quốc hội cũng đã giao cho Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông; quyết định các vấn đề cụ thể về phân bổ ngân sách nhà nước cho các bộ, ngành, địa phương.

                                   Ban biên tập


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.