NỘI DUNG CHI TIẾT
Để Phú Thọ trở thành điểm sáng của cả nước về quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống
8/6/2019


                                                                                    Vũ Kim Liên

Phú Thọ là vùng đất Tổ cội nguồn, cái nôi sinh tụ của Việt cổ, trung tâm của nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, do vậy các giá trị di sản văn hóa còn lưu đọng lại rất đậm đặc, nhất là các lễ hội truyền thống. Theo kết quả kiểm kê di sản văn hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 369 lễ hội, có những đặc trưng tiêu biểu của lễ hội vùng đất Tổ, mang đậm tín ngưỡng lúa nước cổ truyền và được kết hợp với tín ngưỡng thờ Hùng Vương, phản ánh sâu sắc thời đại Hùng Vương trên các mặt: Tín ngưỡng, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội.

Trong những năm qua, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tập trung nhiều biện pháp nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa nhất là các lễ hội truyền thống, Sở đã chỉ đạo tổng kiểm kê toàn bộ các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh cả di sản vật thể và di sản phi vật thể trong đó có lễ hội truyền thống. Đồng thời tổ chức nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia như Lễ hội Rước voi Đào Xá, lễ hội Đền Lăng Sương huyện Thanh Thủy, lễ hội Trò Trám, xã Tứ Xã huyện Lâm thao, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ huyện Hạ Hòa… Sở VHTTDL Phú Thọ cũng hướng dẫn các huyện thị thành và cơ sở tăng cường nghiên cứu, phục dựng các lễ hội truyền thống, nhất là các lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, qua đó nhiều lễ hội đã được khôi phục cả phần lễ và phần hội, được tổ chức thường xuyên hàng năm, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng. Nhiều lễ hội đã trở thành biểu tượng văn hoá tâm linh, độc đáo của dân tộc Việt Nam như: Lễ hội Đền Hùng, lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, lễ  hội Trò Trám… Để quản lý, triển khai hoạt động tổ chức lễ hội đi vào nề nếp, hàng năm, ngành đều ban hành chương trình lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt nam, thông qua đó giới thiệu quảng bá các lễ hội truyền thống trên quê hương Phú Thọ đến với đông đảo quần chúng nhân dân và du khách trong cả nước tham gia trải nghiệm các lễ hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền quảng bá giá trị các di sản văn hóa của lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục nâng cao ý thức cội nguồn dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Sở cũng ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống, hướng dẫn các địa phương cơ sở tổ chức và quản lý tốt các lễ hội truyền thống, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố tiêu cực phản cảm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của lễ hội. Các lễ hội đều được các địa phương triển khai cơ bản đảm bảo đúng quy trình gồm xây dựng kế hoạch, chương trình, nội quy lễ hội, thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo phần lễ trang nghiêm, thành kính, phần hội vui tươi, lành mạnh để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Đẩy mạnh công tác quản lý lễ hội đi đôi với  tăng cường các hoạt động tuyên truyền về mục đích, giá trị ý nghĩa của lễ hội. Tích cực triển khai các biện pháp quản lý, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn cho người dân tham gia lễ hội, các biện pháp quản lý thị trường, dịch vụ, niêm yết công khái giá cả hàng hóa, không chèo kéo, ép giá du khách; bố trí sắp sếp khu vực dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông… đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức khi tham gia lễ hội, có hành vi ứng xử văn minh, trang phục lịch sự phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không nói tục chửi thề làm ảnh hưởng không khí trang nghiêm của lễ hội. Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định ; không chen lấn xô đẩy gây mất trật tự an ninh, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn vệ sinh môi trường…Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tập thể cá nhân vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Chủ động phối hợp với các ngành như, Công an, quản lý thị trường, y tế… để hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức lễ hội truyền thống. Trong đó biện pháp tuyên truyền ý nghĩa giá trị lễ hội và nâng cao nhận thức nhân dân, những người tham gia lễ hội chủ động tự giác thực hiện nội quy và thực hiện nếp sống văn minh trong quá trình tham gia lễ hội được cho là biện pháp chủ đạo. 

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng là lễ hội lớn nhất của dân tộc, năm 2020 sẽ là năm tổ chức lễ hội với quy mô Quốc gia, hiện nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng đề án Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 để báo cáo UBND tỉnh và trình Thủ tướng Chính Phủ trong tháng 6/2019. Sau khi đề án được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, Sở sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo hướng: phần lễ trang nghiêm, thành kính đảm bảo các nghi thức truyền thống, phát huy giá trị và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức tổ tiên và những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phần hội sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, các hoạt động nghệ thuật, các diễn xướng dân gian quy mô lớn, có sự tham gia của các tỉnh thành, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương để phục vụ đồng bào cả nước về đây dự hội. Các biện pháp tổ chức sẽ được sắp sếp khoa học, hợp lý có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ đảm bảo cho nhân dân tham gia lễ hội và thực hành tín ngưỡng một cách an toàn, văn minh, ý nghĩa, phát huy đầy đủ giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

                                                                                                VKL

 

 

 

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.