NỘI DUNG CHI TIẾT
BÁO CHÍ DỰ THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG “DÂN VẬN KHÉO”
9/13/2019


       Dồn đổi ruộng đất ở Đoan Hạ - Kết quả của công tác dân vận

                                                                                   Vũ Kim Liên

 

Đoan Hạ là xã đồng bằng của huyện miền núi Thanh Thủy, có tổng diện tích tự nhiên 426,83 ha, riêng đất nông nghiệp chiếm 270,23 ha, trong đó chân ruộng 2 vụ lúa có 34,1ha; cơ cấu lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là 1.570 lao động, bình quân diện tích 14,4 thửa đất/hộ. Năm 2007, thực hiện Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy Phú Thọ, xã đã tiến hành dồn đổi ruộng đất, tuy nhiên tình trạng sản xuất nông nghiệp chưa được cải thiện, vẫn còn manh mún, thiếu tập trung, có thửa diện tích 500m2, có thửa 50m2 không đồng đều. Trên thực tế, có hộ nhận được diện tích nhỏ nhưng ôm cả hai bên đường giao thông nội đồng, có hộ nhận được thửa ruộng trên cao, dưới trũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và mất nhiều công lao động đồng thời làm giảm năng suất cây trồng.  Tháng 7/2016, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Thủy giao xã Đoan Hạ là đơn vị làm điểm trong công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu của xã hội về việc sản xuất nông nghiệp có tính chuyên nghiệp, chuyên canh hiệu quả cao và tiến tới áp dụng công nghiệp hóa vào sản xuất như làm đất bằng máy, thu hoạch bằng máy... dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Thủy, Đảng ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở Đoan Hạ đã tập trung mọi nỗ lực, quyết tâm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ để tạo thành ô, thửa lớn nhằm tăng hiệu quả sử dụng của đất đai, tăng năng suất và giá trị lao động. Ông Phạm Xuân Thư – Chủ tịch UBND xã, cho biết: Công tác chỉ đạo và dồn đổi tích tụ ruộng đất tạo ra vùng sản xuất cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất hàng hóa là một đòi hỏi mang tính vừa cấp thiết vừa lâu dài, từ đó tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất chuyên canh vùng trồng lúa có giá trị hàng hóa cao, giảm chi phí lao động đưa năng xuất cây trồng lên cao góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Với tổng số diện tích đất nông nghiệp hơn 200 ha, nhưng diện tích chân 2 vụ lúa chiếm 35% trên tổng số diện tích còn lại là diện tích 1 vụ lúa, 1 vụ cá và diện tích chuyên màu. Hầu hết các thửa ruộng  2 vụ tập trung ở 4 xứ đồng với tổng diện tích là 34,1 ha. Đây là khu vực dễ canh tác, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng khá hoàn chỉnh có khả năng tạo ra vùng sản xuất đầy tiềm năng của địa phương, do đó công tác cải tạo mặt bằng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tiến hành dồn đổi là một lựa chọn phù hợp cho vùng này. Trên cơ sở đó UBND xã Đoan Hạ xây dựng kế hoạch cải tạo và dồn đổi tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của xã nhà. Sau khi cải tạo và dự kiến dồn đổi tại 4 xứ đồng, gồm Trẽ, Gò Táo, Đồng Ngọc và 200 Ly từ 1.406 thửa theo hiện trạng xuống còn khoảng 500 thửa, bình quân diện tích từ 700 - 720m2/thửa, tạo điều kiện cho các hộ chủ động trong việc đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời khắc phục được tình trạng bà con nông dân tiến hành trồng các loại cây trồng khác phá vỡ quy hoạch vùng, từ đó mở ra một vùng sản xuất lúa để đầu tư khoa học kỹ thuật trở thành vùng chuyên sản xuất lúa có chất lượng cao của địa phương và huyện Thanh Thủy.

Việc dồn điền đổi thửa thực chất là cuộc vận động nhân dân tự nguyện chuyển đổi vị trí đất nông nghiệp hiện có của hộ gia đình, cá nhân, từ nhiều thửa nhỏ ở các khu vực khác nhau thành một thửa lớn phù hợp với vùng sản xuất theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình triển khai kế hoạch dồn điền, đổi thửa xã chỉ đạo tuân thủ chặt chẽ theo Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chỉ chuyển đổi trên cơ sở diện tích các hộ đang sử dụng đã được lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, không phải là chia lại ruộng đất và cũng không đặt vấn đề xem lại những nội dung đã thực hiện trước đây. Hoạt động này là nội dung quan trọng để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất được duyệt để lập phương án thông qua dồn điền đổi thửa, chỉnh trang lại đồng ruộng, đường giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng, vận động mỗi hộ gia đình cá nhân cùng ủng hộ một phần diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng để xây dựng các công trình giao thông thủy lợi nội đồng. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Cấp ủy đảng, Chính quyền, sự phối hợp của các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị từ xã đến các khu dân cư, đặc biệt là có sự tham gia bàn bạc, giám sát của người dân, đảm bảo sự đoàn kết, công bằng trong nhân dân. Sau khi dồn điền đổi thửa, Ban chỉ đạo xã có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ địa chính các thủ tục cần thiết đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. Sau khi lên phương án, UBND xã tổ chức hội nghị mở rộng triển khai phương án dồn đổi ruộng đất và phương án cải tạo để hội nghị bàn thống nhất nội dung kế hoạch đưa về các khu dân cư lấy ý kiến của nhân dân.

Là người trực tiếp tham gia kế hoạch dồn điền đổi thửa tại địa phương, anh Nguyễn Trung - cán bộ địa chính xã Đoan Hạ, khẳng định: Việc triển khai thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai phải thể hiện sự công bằng, công khai từ trên xuống, từ cán bộ đảng viên đến bà con nông dân. Theo phương án đã được lập, tổng diện tích ban đầu tại khu vực dồn đổi là 34,12 ha với tổng số hộ tham gia dồn đổi là 729 gia đình và tổng số thửa đất khu vực tại thời điểm chưa dồn đổi 1.406 thửa. Tổng diện tích dồn đổi sau khi đã trừ diện tích hiến đất của nhân dân lên tới 33,10 ha với tổng số hộ tham gia dồn đổi là 610 hộ, tương ứng với tổng số thửa là 435 thửa. Sau khi đã trừ diện tích hiến tặng làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, số còn lại sẽ tổ chức bốc thăm chia đều theo số nhân khẩu đã cấp theo Nghị định 64 của Chính phủ. Trước khi dồn đổi bình quân 4 thửa/ hộ với diện tích bình quân trên thửa trước dồn đổi là 240 - 260m2/thửa; sau khi dồn đổi còn 1 thửa/ hộ, bình quân diện tích tăng lên 700 - 720m2/ thửa. Kết quả trên khẳng định lợi ích của việc dồn đổi diện tích tạo sự thuận tiện cho nông dân canh tác gieo trồng cây lúa, giảm chi phí ngày công, đi lại và điều quan trọng hơn cả là đưa được máy móc cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch hoa màu, nông sản một cách nhanh gọn. Sau gần nửa năm phấn đấu, công tác dồn đổi, tích tụ đã đạt được những kết quả nhất định. Kế hoạch dồn đổi, thi công công trình được thực hiện một cách bài bản, dân chủ và có sự thống nhất cao từ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Công tác chỉ đạo sát sao, hiệu quả và tổ chức thực hiện dồn đổi theo trình tự, có sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát cộng đồng cũng như nhân dân trong xã và có sự tiếp thu điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với thực tế. Hiệu quả sau khi dồn đổi đạt yêu cầu đề ra từ 1.406 thửa ban đầu, giảm xuống còn 435 thửa, diện tích bình quân 1 thửa sau khi dồn đổi là 750m2, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Đồng thời cũng tạo nên cánh đồng mẫu lớn thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, giảm chi phí ngày công lao động. Vụ chiêm xuân 2017 là vụ sản xuất đầu tiên sau khi dồn đổi ruộng đất, bà con nông dân đã áp dụng việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất rất thuận lợi, năng suất cây trồng cao, bình quân đạt 295kg/sào. Đến vụ chiêm xuân 2019, năng suất lúa đã tăng lên 310 kg/sào.

Là người được thụ hưởng kết quả của việc dồn đổi ruộng đất, tích tụ tập trung, chị Nguyễn Thị Mùi ở khu 3 hồ hởi chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi cũng như đại đa số bà con nông dân trong xã lao động sản xuất trên những thửa ruộng nhỏ, lại ở cách xa nhau, địa hình địa vật không mấy thuận lợi nên năng suất lúa và cây trồng không cao, đời sống kinh tế chật vật, tốn nhiều công lao động mà thu hoạch vẫn bấp bênh. Từ ngày xã tổ chức cho bà con bốc thăm diện tích, dồn đổi đất đai thành những ô, thửa lớn bà con rất phấn khởi và chủ động kế hoạch sản xuất của hộ mình. Như nhà tôi trước đây chỉ sản xuất cây lúa, cây màu giản đơn, trên những chân ruộng vừa nhỏ bé, vừa mấp mô cao thấp lại cách xa nhau, nay phát triển kinh tế trang trại trên cả thửa đất lớn gần 1 ha giữa cánh đồng màu mỡ, trồng các loại cây ăn quả như đu đủ lùn, chanh đào, táo, măng tây kết hợp với chăn nuôi gà, lợn... cho thu nhập dần ổn định và phát triển, có tích lũy, đời sống khấm khá hơn lên”. Ở giữa cánh đồng nhưng gia đình chị Mùi xây hẳn căn nhà cấp 4 với tiện nghi đầy đủ, có cả Internet phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, học hỏi kinh nghiệm làm ăn để phát triển kinh tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí cho các thành viên trong gia đình. Được biết, số lượng hộ gia đình làm kinh tế trang trại từ kết quả của việc dồn đổi ruộng đất ở khu vực 4 xứ đồng này của xã Đoan Hạ cũng đã lên tới gần chục hộ. Đi theo việc tập trung ruộng đất là hệ thống kênh mương thủy lợi, đường nội đồng được mở rộng và gia cố bền vững để các phương tiện kỹ thuật có thể ra vào lao động trên các thửa đất được thuận lợi, an toàn.

Dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp là nguyện vọng không chỉ của lãnh đạo xã Đoan Hạ mà còn là nhu cầu chính đáng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn thể  nhân dân trong xã. Đây là  xu thế tất yếu trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện hình thức canh tác nhỏ lẻ, manh mún, tạo nên những cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất hàng hóa với các loại giống lúa chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao năng xuất thu nhập cho người dân. Và đây cũng chính là kết quả của việc triển khai quy chế dân chủ, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng, nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân trong mọi hoạt động của địa phương “Dễ trăm lần không dân cũng chịu...” mà Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở Đoan Hạ đã quán triệt và thực hành một cách nghiêm túc.

                                            V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.