NỘI DUNG CHI TIẾT
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Tam Nông
12/23/2019

 

                                                                                            TRẦN LIÊN

 

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai chủ trương này và hiện nay các huyện, thành, thị trong tỉnh cũng đã từng bước thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Tam Nông là huyện đã thực hiện công tác này. Huyện Tam Nông đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Kế hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; Kế hoạch, Đề án và các văn bản chỉ đạo việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã của tỉnh, huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Phân công trách nhiệm các cơ quan, tổ chức đơn vị, xây dựng phương án sáp nhập các xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể, huyện có 19 xã 1 thị trấn sau khi sáp nhập còn lại 11 xã và 1 thị trấn (giảm 8 xã). Trong đó có 12 xã sáp nhập thành 4 xã, đó là 3 xã Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương sáp nhập thành xã Dân Quyền; 3 xã Cổ Tiết, Văn Lương, Tam Cường sáp nhập thành xã Vạn Xuân; 3 xã Vực Trường, Hương Nha, Xuân Quang sáp nhập thành xã Bắc Sơn; 3 xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô sáp nhập thành xã Lam Sơn.  Đồng chí Phan Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho việc sáp nhập cơ sở xã mới đi vào hoạt động bắt đầu vào 1/1/2020, kịp thời tiến hành Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy Đảng chính quyền huyện Tam Nông rất tích cực sâu sát chỉ đạo các xã sáp nhập triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên. Huyện đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thông qua việc triển khai các kỳ họp HĐND lấy ý kiến cử tri với 97,2% nhất trí. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã huyện giữ nguyên số lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của xã sáp nhập. Sau sáp nhập sẽ dự kiến bố trí: Các chức danh Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể bố trí 01 người/01 chức danh. Đối với các chức danh cấp trưởng còn lại thuộc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ rà soát trình độ chuyên môn để bố trí sang chức danh công chức phù hợp. Bố trí cán bộ công chức ở các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập sang đơn vị hành chính cấp xã không sáp nhập (còn thiếu biên chế được giao theo NĐ 92/2009/NĐ-CP) để đảm bảo cân đối đội ngũ cán bộ công chức. Để giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư, huyện tăng cường vận động người trong độ tuổi có thể nghỉ hưu sớm, trên tinh thần tự nguyện xin nghỉ để hưởng chế độ, một số có năng lực điều chuyển lên cấp huyện, những xã không sáp nhập nếu thiếu chức danh thì sẽ tiến hành thuyên chuyển từ xã sáp nhập hiện đang dôi dư sang. Lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, tâm huyết vào bộ máy lãnh đạo xã mới...”. Được biết, trong quá trình triển khai huyện Tam Nông cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc đó là khi sáp nhập, điều kiện cơ sở vật chất làm việc của trụ sở xã trước không đủ đáp ứng, vấn đề giải quyết cán bộ, công chức dôi dư cần có thời gian; còn một bộ phận số ít cử tri chưa đồng tình do băn khoăn về vị trí đi lại, giao dịch xa, việc giao dịch mất nhiều thời gian chờ đợi do dân số đông, diện tích rộng việc quản lý nhiều khó khăn phức tạp do phong tục tập quán, trình độ dân trí không đồng đều giữa các xã miền núi và đồng bằng. Việc xử lý cơ sở vật chất hạ tầng như trụ sở xã, các trường học, cơ sở trạm y tế, nhà văn hóa khu dân cư đang chờ cấp trên hướng dẫn đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng dao động của người dân...

Đồng chí Phan Ngọc Cam -  Chủ tịch UBND xã Hồng Đà chia sẻ: “Hồng Đà là xã có 100% cử tri đồng tình nhất trí việc sáp nhập xã. Hiện tổng số cán bộ, công chức xã có 18 người, trong đó độ tuổi từ 54 - 58 là 6 người thì có 3 đồng chí xin nghỉ tự nguyện theo chế độ 108 và 3 đồng chí đợi sắp xếp. Việc triển khai thực hiện theo đúng phương án sắp xếp của huyện. Tuy vậy, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân vẫn còn một số ít băn khoăn sau sáp nhập xã mới thủ tục giấy tờ có phải thay đổi không, nếu thay đổi thì giải quyết như thế nào? Phần lớn người dân mong muốn hệ thống trường học, trạm y tế tại xã được giữ nguyên, tâm lý cán bộ dôi dư đang nghe ngóng trông chờ sự sắp xếp của cấp trên phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng công tác. Bản thân tôi cũng đang trong diện lãnh đạo đợi sắp xếp, tôi cũng có những lo ngại không biết theo chủ trương chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2019, xã mới bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020 thì có kịp đi vào hoạt động để ổn định và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp kịp thời không? Điều đó còn đang đợi cấp trên  duyệt phê chuẩn”.  Anh Phan Tiến Dũng - cán bộ văn phòng của xã Hồng Đà tâm sự: “Hiện bộ phận văn phòng xã chỉ còn một mình tôi đảm nhiệm, công việc rất nhiều, nhất là khi có công việc thống kê số liệu cần xác minh mà cấp trên yêu cầu nhanh là sẽ rất khó khăn”. Cũng theo anh Phan Tiến Dũng thì khi sáp nhập 3 xã lại với nhau nên điều chuyển đội ngũ cán bộ công chức xã dôi dư về làm Trưởng khu dân cư, mọi chế độ chính sách của cán bộ công chức vẫn giữ nguyên, họ được công tác tại nhà, quyền lợi không ảnh hưởng gì sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó sẽ giảm được khoản chi trả chế độ cho đội ngũ trưởng khu dân cư hiện nay.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính xã đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, đặc biệt là các đồng chí có chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể. Trao đổi với đồng chí Phạm Thị Hồng Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Cường được biết: Chúng tôi đang chờ đợi xem sau khi sáp nhập bản thân sẽ được sắp xếp như thế nào. Việc sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chưa có hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó việc quản lý triển khai các hoạt động đoàn thể sau khi sáp nhập sẽ gặp một số khó khăn trong các hoạt động phong trào, khó tập hợp nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

Cho đến nay, qua tìm hiểu được biết việc sáp nhập sắp xếp các đơn vị hành chính xã được Ban Thường vụ, các cơ quan chức năng huyện Tam Nông triển khai thực hiện rất tích cực nhằm bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ quy định. Ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập, huyện định hướng cấp ủy chính quyền xã mới cần lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định về tư tưởng, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định sản xuất; tổ chức rà soát đánh giá thực trạng, phân tích các lợi thế của từng xã để xây dựng quy hoạch, chú trọng nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

                                                                     T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.