NỘI DUNG CHI TIẾT
Nông Trang xưa và nay...
9/30/2021

 

                                                                                                VIKILI

 

* Vùng đất cổ xưa huyền thoại...

Là một làng cổ nằm trong vùng đất Kinh đô của nhà nước Văn Lang xưa, với địa bàn thế núi hình sông trù phú, điền trang của các Vua Hùng, Nông Trang gắn liền với nền văn minh lúa nước từ buổi bình minh lịch sử. Trải qua nhiều thời kỳ, vùng đất, con người Nông Trang luôn gắn bó với thiên nhiên, cần cù trong lao động, cố kết cộng đồng chống thiên tai, giặc giã, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn trong từng bộ phận dân cư.

Là chủ nhân của một vùng đất đai trù phú nằm giữa hai con sông Hồng và sông Lô với truyền thống canh tác lúa nước cổ xưa, các thế hệ nhân dân Nông Trang không những góp phần tạo dựng nên nền văn minh sông Hồng mà còn có đời sống tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh một số nét văn hóa tín ngưỡng dân gian nổi trội của cư dân nông nghiệp như Tết Nguyên đán, Hàn thực, Đoan ngọ, rằm Vu Lan, Trung thu, tết Cơm mới... Nông Trang còn có tục thờ cúng Tổ tiên, thờ Thành hoàng Làng là những người đã có công khai phá đất đai, lập nên xóm ấp, ruộng vườn và chiến đấu chống giặc ngoại xâm giữ nước, giữ làng. Từ lâu, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã trở thành truyền thống bện chặt với đời sống tâm linh của nhân dân nơi đây.

Nông Trang có ngôi đình từ thời niên đại sớm thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - người có công sáng lập ra nước Đại Cồ Việt. Sử sách còn lưu truyền câu chuyện đầy huyền thoại, đó là vào một ngày cuối năm Đinh Mão 967, Đinh Bộ Lĩnh đi dẹp sứ quân Kiều Công Hãn chiếm giữ ở Phong Châu (Bạch Hạc) và thành Hội Hồ (Cẩm Khê). Khi đến đầu làng Nông Trang, dừng chân nghỉ lại ngài thấy nơi đây phong cảnh sơn thủy hữu tình lại có giếng nước sâu trong vắt bên cạnh một miếu thờ. Canh hai đêm đó Đinh Bộ Lĩnh mộng thấy vị thần ở miếu hiện lên báo với ngài sẽ hợp lực đánh giặc. Sáng hôm sau ngài cho mời các bô lão trong làng đến và truyền rằng “Miếu này thờ một vị Công chúa thời nhà Hùng rất anh linh; dân trang ở đây phải phụng thờ vị thần miếu này”. Từ đó dân làng Nông Trang hết lòng giúp đỡ và ủng hộ mọi mặt cho các tướng quân dẹp loạn, đánh giặc giữ nước. Với sự hợp sức của nhân dân Nông Trang và các làng lân cận, ngài xuất quân tiến đến đất Phong Châu dẹp tan sứ quân Kiều Công Hãn... Sau chiến công đánh bại 12 sứ quân phiến loạn, thống nhất giang sơn, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm Mậu Thìn 968, sắc phong cho làng Nông Trang đời đời hương khói phụng thờ bà Chúa miếu này đã phù trợ cho ngài làm nên chiến thắng. Cuối năm 979, nhân dân Nông Trang xây dựng ngôi đền 3 gian nhỏ để tỏ lòng tôn kính đức Vua Đinh Tiên Hoàng ngay tại đầu làng - ngày nay là đồi Lâm Thắng.

* Theo lời Đảng gọi.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trực tiếp lãnh đạo Cách mạng, nhân dân Nông Trang đã phát huy truyền thống anh dũng, vừa sản xuất, vừa lên đường đánh giặc giữ nước góp phần lập nên những chiến công làm rạng rỡ vùng đất cội nguồn dân tộc. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tháng 1/1984 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành quyết định thành lập phường Nông Trang và một số phường khác trên địa bàn thành phố Việt Trì. Theo đó, đầu tháng 3/1984, Thành ủy thành phố Việt Trì đã ra Quyết định số 12-QĐ/TU thành lập Đảng bộ phường Nông Trang. 37 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân phường Nông Trang luôn tự hào với truyền thống quê hương, đời nối đời kế tiếp nhau tạo dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa vùng đất Tổ, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ điểm xuất phát thấp với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, song, với ý chí và quyết tâm nỗ lực cao, Đảng bộ phường đã đoàn kết thống nhất, tổ chức động viên nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách vươn lên trở thành một trong những phường kinh tế trọng điểm của thành phố Việt Trì. Đến nay, Đảng bộ phường Nông Trang đã trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một lần nhìn lại, đánh giá tổng quát và tự rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động được tốt hơn với mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ nền sản xuất độc canh cây lúa thời xa xưa, Đảng bộ phường đã lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phát huy lợi thế phường trung tâm, có hệ thống hạ tầng kinh tế đồng bộ, Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền định hướng, vận động, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Trên địa bàn phường hiện có 257 doanh nghiệp đang hoạt động, doanh thu hàng năm đạt 1.229 tỷ đồng; 560 hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 66 tỷ đồng tiền thuế vào Ngân sách nhà nước. Cùng với sự phát triển của thành phố, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của phường từng bước được tăng cường, tạo sự chuyển biến quan trọng về bộ mặt đô thị. Chỉ riêng con số 80 đảng viên sinh hoạt ở 12 Chi bộ trong những năm đầu mới thành lập, tới nay, Đảng bộ đã có 28 Chi bộ với 1.329 đảng viên đã là thành tựu rất đáng tự hào. Sự lớn mạnh không nằm ở con số mà nằm ở chất lượng hoạt động của từng Chi bộ tới mỗi cán bộ đảng viên của Đảng. Bộ máy chính quyền thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ đảm bảo trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trách nhiệm của chính quyền và cán bộ từng bước được nâng cao, tạo điều kiện để nhân dân cùng giám sát hoạt động của cán bộ công chức, giảm phiền hà, tiêu cực, đồng thời tiết kiệm thời gian cho công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan...

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội cũng luôn được Phường quan tâm chỉ đạo, phát triển đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, trong đó chú trọng quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội; nhất là thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo ở địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong phường bị hạn chế, nhưng không vì thế mà không phát triển. Mọi chỉ tiêu vẫn được hoàn thành và giữ vững, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân vẫn được bảo đảm; niềm tin vào Đảng, Chính quyền được củng cố, tất cả các khu dân cư đều quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

* Nông Trang hôm nay.

Không nhộn nhịp người xe nhưng rực rỡ sắc cờ, cùng với thành phố, phường Nông Trang luôn chủ động triển khai các phong trào thi đua chào mừng 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh thực hiện “Mục tiêu kép” của Chính phủ vừa chống dịch vừa giữ vững và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Hơn lúc nào hết, Đảng bộ, Chính quyền phường tập trung quan tâm sâu sắc đến đời sống người dân để ai ai cũng có một cuộc sống lành mạnh, phát triển. Những việc làm này đã và đang tác động sâu sắc đến tư duy của nhân dân “Là người dân sinh sống trên địa bàn, tôi nhận thấy nhiều năm qua Cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong phường luôn nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, mỗi cá nhân trong cộng đồng phải có trách nhiệm tuân thủ và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Phường” - ông Lê Hùng - khu 6A và bà chủ doanh nghiệp Hương Tài khẳng định “Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Phường, luôn chủ động đóng góp một phần công sức của mình vào thành công chung ấy để Nông Trang phát triển hoàn thiện hơn”.

Ý Đảng lòng dân hòa quyện, phường Nông Trang hôm nay đang từng ngày đổi mới và phát triển xứng đáng với truyền thống đất Tổ cội nguồn.       

                                                                                           V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.