NỘI DUNG CHI TIẾT
Văn học nghệ thuật Thanh Sơn một nhiệm kỳ nhìn lại
12/30/2021

         

                                                                                             VIKILI

 

Kế thừa và phát huy các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội VHNT huyện Thanh Sơn đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới” cũng như Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” để tổ chức các hoạt động sáng tạo VHNT góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội.

Được sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ, Hội luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thiết thực đưa các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Vừa tổ chức các hoạt động sáng tác, phát hành tập san Văn nghệ Vân Sơn, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, Hội còn tích cực tham gia quảng bá và thực hiện “Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 gắn với phát triển du lịch” của UBND huyện Thanh Sơn. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Hội đã xuất bản và phát hành 20 số tập san Văn nghệ Vân Sơn với 6.000 bản in, nâng tổng số tập san lên 36 số. Với tính chất của một hội nghề nghiệp, Hội đã sáng tạo đổi mới trong hoạt động sinh hoạt, tạo nên các cuộc giao lưu VHNT giữa các Hội trên địa bàn, biểu diễn các tác phẩm VHNT; trong đó đi sâu vào việc khai thác các làn điệu dân ca, những vẻ đẹp thuần khiết, đặc trưng của mảnh đất và cư dân các dân tộc miền núi nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa từ rất lâu đời. Từ đó, tạo dựng sự gắn bó, giao lưu thăm hỏi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác giữa các VNS trong Hội và các Hội bạn. Từ năm 2016 đến 2021, Hội VHNT Thanh Sơn đã kết nạp mới được 11 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 51 người sinh hoạt tại 5 Chi hội là Chi hội Thanh Sơn, Chi hội Tân Sơn, Chi hội Hùng Sơn, Chi hội Nghệ thuật Biểu diễn và Chi hội Văn phòng với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, giàu sức sáng tạo và lan tỏa. Nhiều VNS luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo các tác phẩm, in ấn, phát hành 21 đầu sách, gồm 3 tiểu thuyết, 6 tập truyện ngắn và 12 tập thơ mang dấu ấn cá nhân tinh tế. Nhiều hội viên thường xuyên có truyện ngắn, thơ, ảnh gửi tham gia và đăng tải ở báo Phú Thọ, Tạp chí Văn Nghệ Đất Tổ, cũng như các tập san của các Hội cấp huyện khác như Nguyễn Tùng Minh, Nguyễn Viết Lệ, Tân Thị Thư, Hải Yến, Bùi Văn Ân, Nguyễn Hữu Kiểm,... Năng động, tự tin, sáng tạo, nhiều VNS của Hội đã tham gia và nhận được nhiều giải thưởng từ tỉnh đến Trung ương trong các cuộc thi, các cuộc vận động sáng tác như Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Văn Mười. Cùng với đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào như tổ chức cuộc thi Thơ “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương Thanh Sơn đổi mới”, đăng cai tổ chức Ngày Thơ Việt Nam và Liên hoan Thơ Đất Tổ lần thứ II trong phạm vi toàn tỉnh; tổ chức Hội thảo sáng tác văn xuôi cho 5 Hội cấp huyện với hơn 120 VNS tham gia.

Để có được những kết quả đó, 5 năm qua, Hội VHNT huyện Thanh Sơn đã luôn chú trọng quan tâm đổi mới hoạt động Hội, củng cố, nâng cao chất lượng công tác của Ban chấp hành và của mỗi VNS, khuyến khích động viên VNS hăng hái rèn luyện, tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động, hướng mục đích hoạt động phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân làm đề tài sáng tạo. Mỗi VNS luôn đồng tâm hợp lực, lấy lợi ích của Hội làm cơ bản, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ để có nhiều tác phẩm chất lượng cao đóng góp xây dựng Hội phát triển. Trong điều kiện tài chính eo hẹp, không được đầu tư hỗ trợ của Nhà nước như các Hội thành lập trước tháng 9/2011, nhưng Hội VHNT Thanh Sơn luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, chủ động trong mọi hoạt động, tiết giảm cao nhất các khoản chi phí, nâng cao khả năng biên tập và tự biên tập, tự đánh máy để xuất bản tập san. Bước sang nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, với định hướng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Hội tiếp tục phấn đấu, giữ vững những thành quả đã đạt được, đồng thời luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đội ngũ, tích cực tham gia vào các hoạt động sáng tạo VH, NT để bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội Hội VHNT huyện Thanh Sơn khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức, tân Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Mười khẳng định: Nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung nguồn lực củng cố, xây dựng và phát triển sự nghiệp VHNT; xây dựng đội ngũ VNS phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình và có tính kế thừa, nối tiếp; phấn đấu có nhiều tác phẩm VHNT chất lượng cao phản ảnh sinh động con người Thanh Sơn trong công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới, quê hương mới ngày càng giàu đẹp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.                                                                                                          V.K.L


 

 

Ban chấp hành Hội VHNT Thanh Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.