NỘI DUNG CHI TIẾT
KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH (KHÓA XVII): NHỮNG KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI ĐẤT TỔ
12/20/2012

 

Vũ Kim Liên

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) - kỳ họp cuối năm 2012 được diễn ra trong 03 ngày từ 11 - 13/12/2012 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, xem xét các báo cáo... Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định các chỉ tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; quyết định chương trình hoạt động giám sát, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2013 và một số chuyên đề quan trọng... Những nội dung này vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược và có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Kỳ họp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư tri trong tỉnh. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ có bài để phản ánh phần nào tâm tư, nguyện vọng, kỳ vọng của người dân Đất Tổ đối với kỳ họp.

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 5,8% so năm 2011. Giá trị tăng thêm ngành NLN tăng 5,07%; CN+XD tăng 2,34%%; dịch vụ tăng 10,93%  so năm 2011. GDP theo giá thực tế đạt 27.320,3 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 20,42% triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 27,3%; công nghiệp- xây dựng 41,3%; dịch vụ 31,4%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt  2.507,6 tỷ đồng, bằng 102,5% so dự toán. Tổng vốn đầu tư  xã hội 12.456,9 tỷ đồng, tăng 8,8% , giá trị xuất khẩu đạt 531 triệu USD, tăng 11,1% so năm 2011.

Tỷ lệ dân số tự nhiên 1,17%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 15,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,12%, giảm 2,43% so năm 2011; số lao động được giải quyết việc làm 21,2 nghìn người; xuất khẩu lao động 2,5 nghìn người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%, trong đó đào tạo nghề 30%. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85%; số trường học đạt chuẩn quốc gia 47 trường; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 86%, tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa đạt 95%.

Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 83,87%; che phủ rừng đạt 50%; số xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới: 6 xã.

So với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, có 16/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu không đạt là: Tốc độ GDP, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xã hội, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ, cơ cấu kinh tế, tổng vố đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

ỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 là kỳ họp quan trọng, đánh giá về công tác lãnh, chỉ đạo của HĐND đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn trong năm 2012; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác HĐND năm 2013.

Theo đánh giá chung năm 2012 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế cùng các yếu tố bất lợi do thiên tai, dịch bệnh gây ra, song với nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực, nhất là vào những tháng cuối năm. Tăng trưởng kinh tế đạt 5,8% cao hơn so với trung bình cả nước; 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt khá như tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp vượt kế hoạch góp phần tăng thu nhập, ổn định chính trị xã hội ở nông thôn, giá trị xuất khẩu đạt ở mức cao. Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán HĐND tỉnh giao, huy động vốn đầu tư cơ bản đạt khá, cơ cấu kinh tế có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những lĩnh vực ưu tiên, hoạt động giám sát của HĐND được nâng cao cả về số lượng, nội dung và chất lượng, giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh được quan tâm.

Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng như vậy, nhưng HĐND cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Điều này được thể hiện ở những vấn đề như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; sản xuất công nghiệp sút giảm, công tác huy động vốn đầu tư chưa có chuyển biến vững chắc, các yếu tố tạo sự đột phá phát triển về du lịch còn hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; ô nhiễm môi trường, tình trạng mất cân bằng giới tính, giảm tỷ lệ đói nghèo chưa đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính chưa đồng bộ, công tác xử lý một số vấn đề nổi cộm của dư luận chuyển biến chưa nhiều; một số vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông còn tiểm ẩn nhiều phức tạp v.v... đây là những vấn đề đã và đang được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động của HĐND tỉnh, với quê hương cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri trên địa bàn, cán bộ, nhân dân trong tỉnh thường xuyên quan tâm, theo dõi HĐND, hướng về người đại biểu mà mình đã lựa chọn để gửi gắm mong muốn của mình, hy vọng được đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà ngày càng bền vững.

Theo như ông Đinh Phan Rang (Việt Trì) cho biết: HĐND tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, trước hết là của từng đại biểu HĐND. Trong quá trình tổ chức các kỳ họp cần có sự thảo luận, bàn bạc chu đáo để ra được những nghị quyết đúng, trúng vấn đề, thiết thực với đời sống nhân dân. Không nên triển khai thí điểm bỏ HĐND cấp cơ sở, cấp quận. Đối với thành phố Việt Trì, thiết nghĩ HĐND tỉnh cần giao cho một cơ chế đặc thù riêng để chủ động khai thác nguồn thu, đầu tư cho sự phát triển thành phố xứng đáng với tầm vóc là thành phố lễ hội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh”.

Ông Lê Hanh (Hội Cựu chiến binh tỉnh) tâm sự: “Bây giờ trở lại làng quê ở vùng nông thôn, miền núi vô cùng thiếu vắng lực lượng trẻ. Có đại hội chi đoàn nông thôn tổ chức không thành công vì thiếu đoàn viên thanh niên, không đảm bảo số lượng đại hội. Hỏi ra mới biết số thanh niên này do không có đủ việc làm ở địa phương đã phải rời làng đi làm ăn ở nơi xa để có cuộc sống khá hơn, có thu nhập ổn định hơn…”. Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu của thôn quê cho nên chúng ta phải làm sao giữ được lớp thanh niên nông thôn ở lại lao động tại địa phương, làm sao để họ có một cuộc sống ổn định và từ đó có ý chí làm giàu ngay tại quê hương. Ngoài ra phải tập trung giải quyết những vấn đề như: viện phí, tình trạng quá tải ở bệnh viện, sự leo thang giá cả của các mặt hàng thuốc, một số công trình giao thông quan trọng trị giá hàng tỷ đồng, phải thi công trong nhiều năm liền mới được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, chưa được bao lâu thì đã xuống cấp, chắp vá, sửa chữa, có những đoạn đường xuống cấp trầm trọng, lại thiếu đèn chiếu sáng gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Điều này có thể nhìn thấy ở đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Du - đoạn qua trường Đại học Hùng Vương, còn cả vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng với mức đền bù thấp không động viên được người dân, còn gây bức xúc trong nội bộ nhân dân. Mặt khác, cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với người có công cũng như việc chi trả công huấn luyện dân quân tự vệ cho lực lượng dân quân ở cơ sở; cần quy định rõ trách nhiệm đối với các dự án “treo”, nên thu hồi đất của những dự án đã đăng ký lâu năm mà không xây dựng hoặc không đi vào hoạt động để giao cho dự án khác có hiệu quả tiến hành sản xuất - kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Bà Nguyễn Thị Vân (thị xã Phú Thọ) mong muốn: HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cho sửa chữa, tu bổ tuyến tỉnh lộ 320 vì tuyến đường này đã có một số đoạn bong tróc nền mặt đường từng mảng dài, sụt lún rất dễ gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó là các cô giáo mầm non ở nông thôn hiện nay hầu như đều rơi vào hoàn cảnh đời sống kinh tế khó khăn bởi thu nhập thấp, thù lao không đáng kể. Cần có cơ chế thu hút giáo viên mầm non đi dạy ở các trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để họ phát huy được năng lực, sở trường của mình, đáp ứng nhu cầu dạy học bậc mầm non ở các địa phương.

Ông Phan Đinh (phường Gia Cẩm - Việt Trì): Để nâng cao lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của HĐND, UBND thì trước hết cần tạo những điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, cần quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên rừng cũng như tài nguyên khoáng sản ở các địa phương. Chấm dứt việc khai thác tài nguyên khoáng sản tự do, nhất là tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Lô theo địa phận của tỉnh để tránh thất thu ngân sách tỉnh; công viên Văn Lang triển khai quá chậm, đã nhiều năm trôi qua mà các hạng mục công trình vẫn chưa tiến triển được là bao; việc thu hút khách du lịch về thăm Đền Hùng, tri ân công đức Tổ tiên chưa được nhiều, cần coi trọng việc giữ gìn vốn cổ, không nên vì mục đích lợi nhuận mà phá bỏ cảnh quan môi trường thiên nhiên vốn có ở nơi đây. HĐND tỉnh nên có chính sách đầu tư kinh phí thỏa đáng xây dựng cơ sở vật chất, phúc lợi xã hội, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo Tôi hy vọng, Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” sẽ được HĐND, từng thành viên HĐND triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả và công khai để dân biết, dân kiểm tra, từ đó vun đắp niềm tin của dân đối với Đảng và đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đại biểu HĐND các cấp.  Phú Thọ vinh dự tự hào khi hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh, công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong thời gian tới, chúng ta phải bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị như thế nào và cần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về 2 di sản này.

Ông Nguyễn Minh Chiến -  (phường Vân Phú - Việt Trì): Đề nghị HĐND tỉnh có những kiến nghị với Đảng, Nhà nước làm sao đổi mới phương thức, phương pháp tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; nên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri là cán bộ đang tại chức ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội ở tỉnh để cử tri nắm bắt và đề đạt nguyện vọng với đại biểu được nhiều hơn, chuẩn xác hơn, nhất là những ý kiến mang tính xây dựng, đóng góp, hiến kế cho HĐND. Về văn hóa xã hội, xây dựng các nhà văn hóa khu dân cư mà phải có đầu tư, có chọn lọc, đầu tư trang thiết bị để nhà văn hóa khu dân cư hoạt động tốt, phát huy hiệu quả đối với đời sống tinh thần của nhân dân... Kiến nghị HĐND nên giữ lại những tên đất, tên làng đã trở thành địa danh quen thuộc (tên cổ) trong tiềm thức người dân như: Hương Trầm, Cổ Tích, Thậm Thình, làng Nú v.v... không nên số hóa các khu dân cư, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục truyền thống, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ biết gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.  Khi tính đến các phương án xây dựng khu công nghiệp tỉnh cần tính toán phương án xây nhà ở cho công nhân, tránh tình trạng công nhân thiếu nhà ở, phải đi ở trọ trong dân, gây nên nhiều hệ lụy khó lường. Khi tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng nên có đầy đủ các thành viên trong hệ thống chính trị để động viên, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước mà tự nguyện thi hành, tránh tình trạng để đến khi xảy ra cưỡng chế rồi mới đưa các thành viên hệ thống chính trị vào cuộc, khi đó hiệu quả tuyên truyền sẽ không cao, tính tự giác của người dân không được phát huy. Cần quan tâm đến hỗ trợ, đầu tư kinh phí cho các đoàn thể quần chúng ở cơ sở hoạt động vì họ là những người gần gũi nhất, gắn bó nhất với nhân dân, công tác nhiệt tình bất kể thời gian nhưng lại không hề được hưởng bất cứ nguồn phụ cấp nào…

Trên đây là một số ý kiến thực sự tâm huyết của đại diện cử tri Đất Tổ đề đạt lên kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII nói riêng và toàn nhiệm kỳ nói chung, với mong muốn được đóng góp một phần trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua đó, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

                           V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.