NỘI DUNG CHI TIẾT
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM
12/24/2012


Nguyễn Vượng

    Cây dược liệu được lưu truyền lại và được nhiều người dân trồng khá phổ biến. Tuy nhiên các hộ dân chưa sử dụng được nhiều loại dược liệu sẵn có hoặc chưa hiểu biết về công dụng, quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản, chế biến cũng như đầu ra cho các sản phẩm dược liệu còn hạn chế. Từ đó muốn phát triển cây dược liệu quý hiếm cần có đầu tư đồng bộ kỹ thuật, vốn, khoa học công nghệ… vào sản xuất. Xuất phát từ nhu cầu đó, bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển các cây dược liệu quý hiếm của Vườn quốc gia Xuân Sơn”. Đề tài được triển khai trong thời gian 30 tháng, từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2011.

Mục tiêu chính của đề tài là xác định một số cây dược liệu quý hiếm có tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, di thực, xây dựng vườn thuốc nhằm phục vụ cho học tập, bảo tồn nguồn gen và cung cấp dược liệu tại chỗ phục vụ công tác điều trị, đồng thời xây dựng được quy trình kỹ thuật chăm sóc cây dược liệu. Qua công tác điều tra, hồi cứu, điều tra khảo sát thực tế ở vườn Quốc gia Xuân Sơn và 100 hộ dân ở các địa phương trong tỉnh đã xác định được 116 loài dược liệu quý để di thực. Trong đó tại vườn là 52 loài và trên địa bàn các huyện, thành thị khác của tỉnh Phú Thọ là 64 loài, với tổng cộng 2.759 cây. Dự án đã lựa chọn được 3 địa điểm thiết kế vườn cụ thể là 01 vườn thuốc mẫu (tại bệnh viện Y dược cổ truyền Phú Thọ với diện tích 600 m2), 01 vườn bảo tồn cây Dược liệu (tại bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ với diện tích 4.500 m2,               01 vườn chuyển tiếp (tại trạm y tế xã Địch Quả huyện Tân Sơn với diện tích 600 m2), tiến hành thiết kế chi tiết và quy hoạch cụ thể cho từng loại, giống cây trồng đảm bảo theo quy trình sản xuất trong đó trồng xen cây tán cao với tán thấp, dạng thân gỗ với dây leo phù hợp đảm bảo khoa học và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Đã tiến hành trồng chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để tỷ lệ cây sống cao, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây được di thực về vườn đều sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, vườn cây phát triển đồng đều. Bước đầu đã cho khai thác được sản phẩm dược liệu tại vườn. Quy trình trồng và chăm sóc kết hợp khai thác sử dụng đã đánh giá được sơ bộ tác dụng dược lý của dược liệu là chất lượng đảm bảo như vùng nguyên sản, xây dựng bộ quy trình kỹ thuật đối với một số loài cây trồng cụ thể để có thể áp dụng vào sản xuất.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiên, đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và đạt được những kết quả đề ra. Đề tài có ý nghĩa to lớn trong việc xác định một số cây dược liệu quý hiếm có tại vườn quốc gia Xuân Sơn và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều trị theo đúng mục tiêu.

                                                                      N.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và                        phát triển các cây dược liệu quý hiếm

Nguyễn Vượng

ây dược liệu được lưu truyền lại và được nhiều người dân trồng khá phổ biến. Tuy nhiên các hộ dân chưa sử dụng được nhiều loại dược liệu sẵn có hoặc chưa hiểu biết về công dụng, quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản, chế biến cũng như đầu ra cho các sản phẩm dược liệu còn hạn chế. Từ đó muốn phát triển cây dược liệu quý hiếm cần có đầu tư đồng bộ kỹ thuật, vốn, khoa học công nghệ… vào sản xuất. Xuất phát từ nhu cầu đó, bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển các cây dược liệu quý hiếm của Vườn quốc gia Xuân Sơn”. Đề tài được triển khai trong thời gian 30 tháng, từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2011.

Mục tiêu chính của đề tài là xác định một số cây dược liệu quý hiếm có tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, di thực, xây dựng vườn thuốc nhằm phục vụ cho học tập, bảo tồn nguồn gen và cung cấp dược liệu tại chỗ phục vụ công tác điều trị, đồng thời xây dựng được quy trình kỹ thuật chăm sóc cây dược liệu. Qua công tác điều tra, hồi cứu, điều tra khảo sát thực tế ở vườn Quốc gia Xuân Sơn và 100 hộ dân ở các địa phương trong tỉnh đã xác định được 116 loài dược liệu quý để di thực. Trong đó tại vườn là 52 loài và trên địa bàn các huyện, thành thị khác của tỉnh Phú Thọ là 64 loài, với tổng cộng 2.759 cây. Dự án đã lựa chọn được 3 địa điểm thiết kế vườn cụ thể là 01 vườn thuốc mẫu (tại bệnh viện Y dược cổ truyền Phú Thọ với diện tích 600 m2), 01 vườn bảo tồn cây Dược liệu (tại bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ với diện tích 4.500 m2,               01 vườn chuyển tiếp (tại trạm y tế xã Địch Quả huyện Tân Sơn với diện tích 600 m2), tiến hành thiết kế chi tiết và quy hoạch cụ thể cho từng loại, giống cây trồng đảm bảo theo quy trình sản xuất trong đó trồng xen cây tán cao với tán thấp, dạng thân gỗ với dây leo phù hợp đảm bảo khoa học và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Đã tiến hành trồng chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để tỷ lệ cây sống cao, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây được di thực về vườn đều sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, vườn cây phát triển đồng đều. Bước đầu đã cho khai thác được sản phẩm dược liệu tại vườn. Quy trình trồng và chăm sóc kết hợp khai thác sử dụng đã đánh giá được sơ bộ tác dụng dược lý của dược liệu là chất lượng đảm bảo như vùng nguyên sản, xây dựng bộ quy trình kỹ thuật đối với một số loài cây trồng cụ thể để có thể áp dụng vào sản xuất.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiên, đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và đạt được những kết quả đề ra. Đề tài có ý nghĩa to lớn trong việc xác định một số cây dược liệu quý hiếm có tại vườn quốc gia Xuân Sơn và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều trị theo đúng mục tiêu.

                                                                      N.V


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.