NỘI DUNG CHI TIẾT
TỪ HY CƯƠNG, SÁNG MỘT CON ĐƯỜNG
1/14/2013


        Hành trình lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta như một con đường. Đó là con đường từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Con đường mà cây số gốc - km số 0 - được tính từ Nghĩa Lĩnh - Hy Cương theo tiến trình lịch sử để đi đến hôm nay.

Một người nước ngoài có thời gian sống khá lâu ở Việt Nam, chia sẻ trên Blogs viết bằng tiếng Việt rất ít lỗi chính tả rằng: Việt Nam là một xứ sở có nhiều truyền thuyết dân gian. Đặc biệt họ có các truyền thuyết về thời Hùng Vương dựng nước đầy chất nhân văn. Chuyện Bọc trăm trứng, Chuyện họ Hồng Bàng là những ví dụ. Truyền thuyết Bọc trăm trứng lý giải nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Buổi hồng hoang của đất nước này, Lạc Long Quân và Âu Cơ nên duyên chồng vợ, sinh được một bọc trăm trứng, về sau nở được trăm con. Người mẹ và người cha huyền thoại của dân tộc Việt đã dẫn các con ngược miền núi, xuống miền duyên hải để mở mang bờ cõi, củng cố cương vực; để lại người có uy tín nhất ở lại vùng Nghĩa Lĩnh xưng Vương, mở ra trang mới cho lịch sử nước nhà.

Dưới góc nhìn của các ngành khoa học về quá khứ, việc xưng Vương của người họ Hùng là sự kiện lịch sử khai sinh Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và vùng Châu Phong - Việt Trì ngày nay - là “Thủ đô” đầu tiên của Nhà nước Việt Nam.

Từ “cây số gốc” của con đường lịch sử, dân tộc ta đã trải qua mấy nghìn năm của hành trình dựng nước và giữ nước. Trong hình thái Nhà nước buổi sơ khai, từ Vua tới các Lạc hầu, Lạc tướng, Lạc dân; trăm họ Hồng Bàng luôn luôn biết cố kết làm nên sức mạnh cộng đồng bền chặt để chiến thắng thiên tai và nhân tai, để bồi đắp lòng nhân ái vì nghĩa cả. Các dấu tích lịch sử, văn hóa thời Hùng Vương còn lưu lại đến ngày nay cho thấy nhu cầu cố kết cộng đồng, khát vọng tình cảm, tâm linh hướng tới sự đoàn kết quốc gia dân tộc. Qua thời kỳ Bắc thuộc đến thời kỳ Nhà nước phong kiến Việt Nam tự chủ, truyền thống đoàn kết, tinh thần cộng đồng dân tộc luôn là sức mạnh để người Việt chiến thắng thù trong, giặc ngoài, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đưa đất nước lên những đỉnh vinh quang chói lọi cả về kinh tế, văn hóa và sức mạnh quốc phòng. Lịch sử thời phong kiến như một vòng xoắn ốc, lớp nọ chồng lên lớp kia nhưng không vượt ra khỏi những hạn chế thời đại. Quá trình phong kiến hoá đã đưa dân tộc qua bao thăng trầm, nội tinh thần yêu nước thuần tuý không thể tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng đất nước. Chỉ đến những năm đầu của thế kỷ XX khi Nguyễn Ái Quốc - một người Việt Nam yêu nước tiêu biểu - tìm thấy ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin với mối liên hệ hữu cơ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chu nghĩa Quốc tế vô sản thì con đường giải phóng dân tộc mới sáng rõ, chúng ta mới có Cách mạng tháng Tám, có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, về thăm Đền Hùng, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn Quân Tiên Phong, Bác Hồ đã dạy: Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Mấy nghìn năm trước, các vua Hùng đã dựng nước, khẳng định quyền tự chủ của dân tộc. Sau thời đại các vua Hùng mấy nghìn năm, từ Đền Hùng- Hy Cương, Hồ Chí Minh lại khẳng định chân lý đoàn kết toàn dân tộc để giữ nước. Lời dạy của Người không chỉ nhấn mạnh công lao dựng nước của tiền nhân và trách nhiệm kế thừa, phát huy các giá trị cha ông đã trao gửi, mà còn thể hiện tư tưởng lớn về sự kết hợp giữa xây dựng với bảo vệ đất nước; về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy truyền thống của cha ông trong thời đại ngày nay… Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, vượt qua nhiều gian lao, thử thách, đất nước Việt Nam ngày nay đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những thành tựu của đất nước khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài cùng nhau đoàn kết, chung sức, chung lòng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, tiếp bước con đường của Tổ tiên, thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Từ Hy Cương, ngọn lửa của lòng yêu nước thương dân, ngọn lửa của nghĩa nhân rực cháy mấy ngàn năm, soi sáng con đường dựng nước và giữ nước. Dưới trời Nghĩa Lĩnh, truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết cộng đồng cùng những giá trị nhân văn Việt Nam hội tụ và toả sáng, làm nên sức mạnh xây dựng đất nước trong thời đại mới.

Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.