NỘI DUNG CHI TIẾT
PHÚ THỌ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ PHÁT HUY BẢO TỒN GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VÙNG ĐẤT TỔ
2/25/2013

(Đồng chí Hà Kế San - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trả lời phỏng vấn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ)

LTS: Năm 2012 qua đi với bao khó khăn phức tạp, tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ, đầu tư từ ngân sách nhà nước giảm, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ những khó khăn thách thức đó, Phú Thọ đã cùng cả nước vững bước đi lên, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, duy trì phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, vấn đề an sinh xã hội được quan tâm. Năm 2012 là năm Phú Thọ đạt được nhiều thành tích quan trọng trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là vấn đề di sản văn hóa thế giới. Nhân dịp đón xuân Quý Tỵ 2013, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ có cuộc phỏng vấn đồng chí       Hà Kế San - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tựu chủ yếu của lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh trong năm qua cũng như việc phát huy, bảo tồn giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.      

P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, năm 2012, bên cạnh những khó khăn thách thức của cả yếu tố khách quan và chủ quan nhưng tỉnh ta vẫn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, NQ Đại hội tỉnh Đảng bộ Phú Thọ lần thứ XVII và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh quốc phòng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực văn hóa  xã hội…  xin đồng chí Phó Chủ tịch vui lòng cho độc giả Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ được biết về một số thành tựu nổi bật mà Phú Thọ đã đạt được về lĩnh vực văn hóa  xã hội trong năm vừa qua?

Phó Chủ tịch Hà Kế San: Năm 2012, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng cũng có nhiều khó khăn hơn những năm trước. Tuy nhiên với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ - CP của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; đồng thời phát động các phong trào thi đua, khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất và đạt được những thành tựu cơ bản như: Kinh tế tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp được duy trì và đạt kết quả tích cực;  thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch; xuất khẩu đạt mức tăng cao; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực, có hiệu quả, đặc biệt là tập trung chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 5,8% so với năm 2011.

Bên cạnh các thành tựu đạt được về phát triển kinh tế, lĩnh vực văn - hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển mới theo hướng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng; công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện; sự nghiệp giáo dục  đào tạo phát triển; quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp củng cố theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Công tác quản lý giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên có bước chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất được tăng cường; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; duy trì kết quả thi học sinh giỏi quốc gia bậc phổ thông trung học (đạt 51 giải); phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng; hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2012 (47 trường); là một trong số rất ít tỉnh hoàn thành chương trình chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp; chất lượng các dịch vụ y tế được nâng lên; công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm được chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ; chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện BHYT cho các đối tượng chính sách, các đối tượng thuộc hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng cận nghèo, các đối tượng BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh, năm 2012, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 71%.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, phát thanh truyền hình được chú trọng, tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn như chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2012", đặc biệt là giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và vinh danh, đón nhận Bằng công nhận "Hát Xoan Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, tạo ấn tượng tốt đẹp với đồng bào và du khách trong và ngoài nước; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đạt kế hoạch đề ra; công  tác xã hội hóa, vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư được trú trọng; phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt.

Công tác đào tạo nghề, việc làm có chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tào đạt 46%, trong đó đào tạo nghề đạt 30%; giải quyết việc làm cho 21,2 nghìn người, tạo việc làm mới 13,5 nghìn người, xuất khẩu lao động 2,5 nghìn người. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo; đảm bảo các chế độ cho các đối tượng chính sách. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

Cuối năm 2012, một tin vui đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là sau nhiều nỗ lực cố gắng đối với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên quê hương đất Tổ, cũng như nỗ lực cố gắng trong công tác xây dựng, vận động, tuyên truyền, ngày 06/12/2012 di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Như vậy, cùng với di sản "Hát Xoan Phú Thọ", “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể thứ 2 của Phú Thọ được UNESCO công nhận. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ mà của nhân dân cả nước vì "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản văn hóa đặc biệt ăn sâu trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam.

PV: Vâng, thưa đồng chí Phó Chủ tịch, từ cố gắng nỗ lực, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng ở nhiều lĩnh vực. Như chúng ta đều biết, Phú Thọ là vùng đất cổ - nơi phát tích của dân tộc Việt Nam, có nhiều di sản văn hóa, trong đó có 02 di sản văn hóa thế giới là Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của nhân dân Phú Thọ trong việc lưu giữ, bảo tồn các di sản đó. Vậy, trong thời gian tới, chúng ta sẽ làm gì để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ?

Phó Chủ tịch Hà Kế San: Đúng vậy, Phú Thọ là vùng đất cổ - đất phát tích của dân tộc Việt Nam hiện còn bảo tồn nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước từ thời đại các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh. Trong tâm thức của người Việt, Phú Thọ là miền đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vô giá chứng minh cho sự hình thành quốc gia, gắn với sự phát triển của dân tộc. Nơi khởi nguồn của truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà Đền Hùng và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là biểu tượng rõ nét nhất của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, của đạo lý truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn di sản văn hóa quý báu trên quê hương đất Tổ Phú Thọ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tình thần vô cùng quý giá của tỉnh Phú Thọ trong đời sống của toàn thể cộng đồng, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cha ông để lại trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bản tỉnh thì đội ngũ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa, những người có tâm huyết có nhiều đóng góp trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cần lập căn cứ khoa học cho các hoạt động quản lý di sản văn hóa trên địa bản tỉnh đạt hiệu quả; đồng thời giúp cho nhân dân các địa phương của Phú Thọ thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Phú Thọ có 34 dân tộc cùng sinh sống với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng và phong phú. Đó là các di sản vật thể như di tích lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo như đình, chùa, đền miếu… các di tích: khảo cổ, di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến và di tích lưu niệm danh nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là các di sản văn hóa phi vật thể như ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán đã trở thành thuần phong mỹ tục, giá trị thẩm mỹ thông qua các lễ hội truyền thống, văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực, tri thức dân gian… của các dân tộc. Trong những năm qua, xu thế của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa ngày càng phát triển với hình thức xã hội hóa cả về chiều sâu và diện rộng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã, đang và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và đầu tư cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản cùng với sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa của Phú Thọ chưa xứng với tiềm năng với nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc. Do đó chưa tạo ra được các điểm nhấn về hoạt động bảo tồn và phát huy di sản để khai thác các giá trị di sản văn hóa độc đáo.

Trong các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên quê hương Đất Tổ, thì hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, lưu giữ và phát huy di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định ý thức giữ gìn truyền thống và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân bảo vệ để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định: “Văn hóa vừa là mục tiêu, là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội…”. Trong đó, di sản văn hóa chính là nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác quản lý di sản văn hóa theo đường lối của Đảng để vừa bảo tồn được văn hóa truyền thống, vừa khai thác giá trị phục vụ sự phát triển bền vững lâu dài của các mục tiêu chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đòi hỏi phải có sự phối hợp, chung sức không chỉ của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý mà còn cần sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trên quê hương Đất Tổ.

PV: Phú Thọ vô cùng tự hào  khi được gánh vác trên vai trọng trách trông coi, giữ gìn lăng miếu tổ tiên và có 02 di sản văn hóa thế giới. Phú Thọ cũng là cái nôi của nền văn nghệ kháng chiến, nơi ra đời những áng thơ văn bất hủ của những văn nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam... là người rất quan tâm tới lĩnh vực văn học nghệ thuật, đồng chí có đánh giá như thế nào về vai trò, vị trí của văn học nghệ thuật cũng như văn nghệ sĩ Đất Tổ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

Phó Chủ tịch Hà Kế San: Phú Thọ tự hào là cội nguồn dân tộc nơi sản sinh ra hát Xoan, hát Ghẹo, nơi thờ tự các Vua Hùng. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là sợi chỉ điều gắn kết người Việt ở khắp mọi miền đất nước, kể cả người Việt đang sống xa Tổ quốc lại với nhau; góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà không nơi đâu có được. Không những thế, Phú Thọ còn vinh dự là cái nôi của nền văn nghệ cách mạng thời kỳ kháng chiến chống  thực dân Pháp - nơi ra đời của Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngày nay), nơi ra đời những tác phẩm nổi tiếng như “Bà Bủ”, “Bầm ơi” của Tố Hữu, “Trường ca sông Lô” của Văn Cao, “Du kích sông Thao” của Đỗ Nhuận, “Bên bờ sông Lô” của Nguyễn Đình Thi.... Phải nói rằng, văn nghệ sĩ đất Tổ nói riêng, Văn học nghệ thuật Phú Thọ nói chung đã có nhiều những đóng góp to lớn trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận "Hát Xoan Phú Thọ" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa thế giới có nhiều tư liệu quý của văn nghệ sỹ Phú Thọ. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ - mái nhà chung của văn nghệ sỹ Phú Thọ đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Bước sang năm mới Quý Tỵ 2013, tôi đề nghị Hội Liên hiệp VHNT tỉnh có kế hoạch phát triển VHNT nói chung, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, Hội phải phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển VHNT Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm cùng với lãnh đạo Hội với giới văn nghệ sĩ Phú Thọ phải phấn đấu thực hiện bằng được Đề án này để hoạt động Văn học, Nghệ thuật nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung ngày càng khởi sắc và phát triển.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ và Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh suốt những năm qua và mong muốn sự nghiệp VHNT Phú Thọ ngày càng phát triển.

PV: Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng !

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.