NỘI DUNG CHI TIẾT
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
5/30/2012

     Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người gần gũi và được sống nhiều năm bên cạnh Hồ Chủ tịch. Nói về những cống hiến lớn lao và những di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta, bác Phạm Văn Đồng viết:

“Sáu mươi năm là thời gian hoạt động của cả một đời người, nhưng thật ngắn ngủi trong lịch sử của một dân tộc và diễn biến của một thời đại. Nhìn về quá khứ và nhìn ra thế giới, trong khoảng thời gian ấy, những điều Hồ Chí Minh mang lại cho dân tộc và cùng với dân tộc thực hiện thật lớn lao, đúng là cuộc đổi đời”.

Di sản quý báu nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, chính là tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người. Bác Phạm Văn Đồng viết: “Trân trọng giữ gìn và kế thừa sáng tạo di sản cách mạng của Hồ Chí Minh là tiếp tục sự nghiệp cách mạng trong thế giới ngày nay, mà đổi mới là đòi hỏi bức thiết. Thế giới biến chuyển nhanh chóng và phức tạp không lường trước được, biết bao cái mới nảy sinh trên mọi lĩnh vực, mà chúng ta phải nhạy cảm nắm bắt và vận dụng. Song đừng vì vậy mà lãng quên di sản của Hồ Chí Minh. Chính đó là cái vốn và chất men để sáng tạo nên cái mới”.

Trong cuốn sách “Bác là Hồ Chí Minh” đã trích in bài Diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng  đọc tại Hội nghị Quốc tế “Việt Nam và thế giới” kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả viết: “Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, người ta viết nhiều về con người Hồ Chí Minh, về phẩm chất và đạo đức của Người...”

 Đúng là nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chúng ta phải nói ngay đến đạo đức cách mạng vô cùng cao đẹp của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô giá, là ánh sáng soi đường đi tới cho chúng ta. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh thấm đẫm tình yêu thương con người, thương nước, thương dân, thương nhân loại, thương những người bị đau khổ bất công. Chính từ tấm lòng nhân ái vốn có trong truyền thống gia đình, trong truyền thống văn hóa Việt Nam, kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản cao cả, đã tạo nên tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng  viết: “Trước hết, phải thấy một điều cơ bản: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản, suốt đời hy sinh phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng ở nước mình cũng như vì sự nghiệp cách mạng của các nước khác, của toàn thế giới. Đó là nguồn gốc của những phẩm chất và đạo đức đẹp đẽ, cao thượng của con người Hồ Chí Minh”.

Trong một bài viết khác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Ở gần Bác, tôi thấy một nét nổi bật của Bác là rất coi trọng phẩm chất con người”.

Bác Phạm Văn Đồng nêu rõ: “Các tầng lớp nhân dân Việt Nam đều biết rõ tấm lòng bao la, những tình cảm tuyệt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân lao động, các lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng, phụ nữ, đồng bào miền Nam, các dân tộc ít người, đồng bào các tôn giáo... Có thể nói Bác Hồ sống cuộc sống của mọi người, cuộc sống của nhân dân, cuộc sống của dân tộc, cuộc sống biết bao gian khổ và biết bao oanh liệt. Theo ý nghĩa đó, Bác Hồ không có đời sống riêng, thậm chí lúc ở tù, lúc làm thơ, Bác cũng sống cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc. Tấm lòng bao la và những tình cảm cao đẹp đó, Người không dành riêng cho nhân dân Việt Nam mà còn dành cho cả nhân dân thế giới”.

“.... Một người như vậy tất nhiên phải là một người có cuộc sống giản dị trong đời sống vật chất từ lúc ở chiến khu cũng như lúc làm Chủ tịch, giản dị trong quan hệ với người khác, người trong nước cũng như người nước ngoài, giản dị trong cách nói và viết, như vậy để gần gũi quần chúng, sống đời sống của quần chúng, từ đó mà động viên, tổ chức và giáo dục quần chúng làm cách mạng”.

Song điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục chúng ta, cán bộ đảng viên và nhân dân phải trau dồi đạo đức cách mạng, và bản thân Người cũng là tấm gương lớn về đạo đức cách mạng.

Một nhà văn nước ngoài đã viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ, bên cạnh cái ao nuôi cá, làm “cung điện” của mình”.

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân. Người đã đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức cách mạng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trong đoạn văn ngắn này, Bác Hồ đã viết 4 chữ “thật”, điều đó đáng để mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta suy nghĩ!

Bác Hồ là người đầu tiên đưa ra luận điểm: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, là người lãnh đạo nhưng đồng thời lại là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Và, Người căn dặn phải xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Đạo đức là vấn đề cốt lõi của văn hóa, và văn minh chính là là trình độ cao của văn hóa. Đây chính là phẩm chất của một Đảng cách mạng cũng như của một người cách mạng chân chính.

Bác Hồ khẳng định đạo đức mới là nền tảng của người cách mạng. Và phẩm chất cơ bản, chuẩn mực chung của nền đạo đức cách mạng Việt Nam là: Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Yêu thương con người. Cần, Kiệm, Liêm. Chính, Chí công vô tư, và tinh thần quốc tế chân chính.

Trong quá trình đổi mới của đất nước, bên cạnh những thành tích to lớn về kinh tế, văn hóa, về nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, Đảng ta cũng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do thiếu tu dưỡng và do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều cán bộ, đảng viên của chúng ta đã sa vào những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sa sút về phẩm chất, lối sống, làm mất niềm tin của quần chúng.

Từ lâu, Bác Hồ cũng đã nhìn thấy điều ấy. Nhân ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3/2/1969, Bác Hồ đã viết bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Trong bài báo này, Bác viết: “`Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”.

Thực hiện lời dặn dò tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc học tập đã trở thành một sự kiện chính trị lớn khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Đảng ta và nhân dân ta tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, tấm gương lớn về đạo đức cách mạng. Người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá là tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu thương con người, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi rất cao về phẩm chất của con người. Bác coi đạo đức là cái gốc của con người, nhưng không chỉ con người, theo Bác Hồ thì một Đảng cách mạng chân chính cũng phải là một Đảng đạo đức và văn minh: “Đảng ta là đạo đức là văn minh... (Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng).

Bác Phạm Văn Đồng đã viết: “Con người Hồ Chí Minh và đời sống của Người trong sáng như pha lê, phản ánh những đạo đức cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, những tư tưởng và tình cảm lớn của thời đại”.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chính là làm cho mỗi con người chúng ta đẹp hơn, tốt hơn, như Hồ Chủ Tịch đã nói: Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.

                                                                        B.C.B


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác qua bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” - trong tập thơ “Nhật ký trong tù”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.