NỘI DUNG CHI TIẾT
55 NĂM ẤY BÁC ĐÃ VỀ ĐÂY
7/23/2013

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH

Tự hào thay cho tỉnh Phú Thọ - miền đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam lại được đón Bác Hồ về thăm, làm việc hơn 10 lần. Người đã dành cho Phú Thọ sự quan tâm đặc biệt như đi thăm, làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy, công trường, hợp tác xã, đơn vị vũ trang, viết nhiều bài báo, gửi thư khen, biểu dương thành tích trong các phong trào thi đua cách mạng của địa phương. Đó không chỉ là sự động viên, khích lệ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ mà còn là mong ước Phú Thọ sẽ ngày càng phát triển về mọi mặt.

Vào ngày 20/7/1958, giữa lúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đang ra sức thực hiện kế hoạch 3 năm “Cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội (1958 - 1960)” thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm tỉnh. Người họp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sau đó dự “Hội nghị phát động phong trào thi đua sản xuất vụ mùa của tỉnh Phú Thọ”. Người đã nói chuyện với 2.000 cán bộ từ tỉnh, đến xã và ân cần hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn, sức khỏe của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Người khen ngợi một số thành tích sản xuất nông nghiệp và chỉ ra những mặt yếu kém của cán bộ, đồng bào trong sản xuất, tổ chức đời sống, đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm sản xuất và nêu những việc cần làm, nhắc nhở cán bộ, đồng bào trong tỉnh quyết tâm làm cho vụ mùa năm 1958 đạt thắng lợi. Bác nhấn mạnh: Kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, ra sức thi đua sản xuất, đảm bảo vụ mùa thắng lợi. Muốn được như thế phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân, phải đánh tan tư tưởng tiêu cực, bi quan, ngại khó, cán bộ từ tỉnh đến xã phải đi sát với quần chúng, học tập kinh nghiệm và sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng một cách thiết thực và toàn diện; các cấp ủy đảng, chính quyền cùng nhân dân định kế hoạch cụ thể; phải phát triển và củng cố tổ đổi công và làm cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thật vững chắc.

Dịp này, Bác đã tặng huy hiệu cho đại biểu xã Vân Phú - một xã làm được nhiều phân bón nhất tỉnh Phú Thọ và trao cho y ban hành chính tỉnh Phú Thọ 10 huy hiệu để làm giải thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích khá nhất.

Sau khi dự Hội nghị phát động thi đua sản xuất vụ mùa của tỉnh, Bác đi thăm Nhà máy chè Phú Thọ ở xã Đào Giã (nay là thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba). Đây là nhà máy được xây dựng đầu tiên ở tỉnh ta do Liên Xô giúp đỡ. Sau hơn một năm khánh thành và đi vào hoạt động, nhà máy đã đạt được nhiều thành tích cao trong sản xuất. Bác lần lượt đi thăm nhà nhận chè, thử nếmkho thành phẩm. Khi đến bộ phận sàng chè, thấy chị em công nhân bê từng mẻ chè đổ vào chỗ chứa trên cao, công việc khó nhọc, tốn nhiều sức lực mà hiệu suất lao động lại thấp, Bác quay sang căn dặn các đồng chí trong Ban Giám đốc nhà máy cần chú ý đến cải tiến kỹ thuật máy móc của nước bạn cho hợp với khổ người Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày Bác đã đến nói chuyện với cán bộ, anh chị em công nhân của nhà máy tại phòng héo chè. Sau khi nêu một số ưu điểm mà nhà máy bước đầu đạt được, Bác khen và căn dặn các cán bộ, công nhân viên đang quây quanh Người: Tiến bộ mới là bước đầu, phải cố gắng hơn nữa trong sản xuất, phải học tập văn hóa, chính trị, học tập lẫn nhau. Mọi người hãy tăng gia sản xuất để tiến lên chủ nghĩa xã hội cho nhanh và thống nhất nước nhà cho nhanh. Người luôn chú ý đến sự tiến bộ của chị em phụ nữ, nhắc nhở chị em phải cố gắng. Người đã chỉ ra những khuyết điểm chính mà nhà máy cần phải khắc phục là vấn đề đoàn kết và kỷ luật lao động. Người nhắc nhở: phải thật thà, đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần kỷ luật trong lao động. Anh chị em công nhân cần phải hiểu sâu sắc về trách nhiệm của mình trong giai đoạn cách mạng hiện tại, từ đó mà xác định được thái độ lao động đúng, phong cách sinh hoạt trong sạch và lành mạnh. Bác gửi lại Ban giám đốc Nhà máy chè 6 huy hiệu của Người để tặng thưởng cho 6 Chiến sỹ thi đua của nhà máy. Sau buổi nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban giám đốc nhà máy đi thăm khu nhà ở tập thể của công nhân. Người vào thăm một số gia đình, xem xét điều kiện ăn, ở sinh hoạt của công nhân.

55 năm đã trôi qua, Bác Hồ vẫn còn về thăm tỉnh Phú Thọ nhiều lần nữa nhưng sự động viên của Người trong lao động sản xuất của tỉnh trong những năm tháng đó là không gì sánh nổi, đó là động lực, là sự động viên khích lệ nhân dân Phú Thọ hăng say lao động sản xuất để góp phần đánh đuổi giặc thù.

Thực hiện lời dạy của Người, 55 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Đất Tổ, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một tỉnh giàu đẹp như lúc sinh thời Người hằng mong muốn.  Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp, công nghiệp thương mại dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, kinh tế của Phú Thọ đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2011, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 20,42 triệu đồng; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tiến bộ; nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt 27,3%; công nghiệp - xây dựng 41,3%; dịch vụ 31,4%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, cơ chế một cửa liên thông, chính sách hỗ trợ đầu tư thực hiện có hiệu quả, nhiều dự án trọng điểm được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển, chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Mạng lưới y tế các tuyến được củng cố. Công tác xây dựng quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa được trú trọng: năm 2011, hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các hoạt động văn hoá cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được quan tâm. Công tác xã hội hoá, vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hoá ở khu dân cư được chú trọng, tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hoá đạt 95%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, các cơ sở luyện tập được mở rộng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng đổi mới, tiến bộ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cơ bản xoá xong nhà tạm cho hộ nghèo, chính sách xã hội

được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai tích cực, có hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Từ  những thành tích đó, tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Nhiều chiến sỹ, đồng bào trong tỉnh được tặng nhiều huân chương cao quý khác.

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Người, Phú Thọ đã và luôn tích cực đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng Đất Tổ ngày càng giàu đẹp văn minh. Cụ thể là, trong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã xác định phương hướng cơ bản là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo, tạo nền tảng đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp với những mục tiêu cụ thể.

55 năm đã qua, chúng ta - những người con của Phú Thọ sẽ mãi tự hào với những kết quả đã đạt được khi làm theo lời Bác. Và, trong tương lai, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ không ngừng phát huy những thành tựu, kinh nghiệm để quyết tâm xây dựng Đất Tổ Hùng Vương ngày càng giàu đẹp xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                N.T.H.C


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.