NỘI DUNG CHI TIẾT
Phát huy truyền thống cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2-9
8/31/2013

          Cách mạng tháng Tám - 1945 với thắng lợi to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm thay đổi vận mệnh đất nước và dân tộc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên: Tự do độc lập và chủ nghĩa xã hội.

          Bằng đường lối cứu nước đúng đắn, sự tài tình, sáng tạo quy tụ sức mạnh đoàn kết các giai cấp và tầng lớp nhân dân yêu nước, qua 15 năm anh dũng, kiên cường vượt qua nhiều hy sinh, thử thách, Đảng ta - một đảng cách mạng còn non trẻ đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, phá tan xiềng xích nô lệ gần 100 năm dưới ách thực dân, phát xít. Từ một nước thuộc địa, Việt Nam đứng lên làm chủ vận mệnh dân tộc.  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ghi dấu ấn lịch sử: Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chủ tịch trang trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân loại sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2-9-1945 - ngày Quốc khánh của nước Việt Nam tự do - độc lập trở thành niềm tự hào không chỉ của dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ 2-9-1945 mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam có ảnh hưởng to lớn đến các dân tộc bị áp bức và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 trở thành hình mẫu con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
          Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã trở thành sức mạnh chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước.
          Từ Cách mạng tháng Tám đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu", đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bước vào thời kỳ đổi mới, ý nghĩa và sức mạnh đoàn kết, chiến thắng của Cách mạng tháng Tám  luôn tỏa sáng, phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa Việt Nam vững vàng trên trường quốc tế.
          Cùng với cả nước, phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất, không ngừng vươn lên tạo thế và lực mới, trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, làm tốt công tác cán bộ, tăng cường các giải pháp, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... đạt được nhiều thành tựu quan trọng đưa   Phú Thọ từng bước phát triển bền vững.
          Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, càng hiểu rõ quá trình lịch sử, càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa chân lý "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do" và những bài học quý báu rút ra từ quá trình lãnh đạo, thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám của Đảng ta để càng tự tin, trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại học Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

                                                                   Theo baophutho.vn

àng�P�m�P �EN �u sắc ý nghĩa chân lý "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do" và những bài học quý báu rút ra từ quá trình lãnh đạo, thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám của Đảng ta để càng tự tin, trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại học Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Theo baophutho.vn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.