NỘI DUNG CHI TIẾT
CHUYỆN QUÀ MỪNG THỌ BÁC HỒ
11/12/2013

 

                                                                                    Ghi chép của BÙI NGỌC QUẾ

Cụ Nguyễn Đình Hồng, sinh 1921, 62 năm tuổi Đảng, nghỉ hưu ở khu 16, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) - người có vinh dự 6 năm liền (1947 - 1953) là chiến sĩ của Trung đội bảo vệ Hồ Chủ tịch tại chiến khu Việt Bắc. Đến nay, dù tuổi cao sức yếu nhưng trí nhớ cụ Hồng vẫn còn minh mẫn, kể lại nhưng kỷ niệm sâu sắc trong thời gian được sống gần Bác: