NỘI DUNG CHI TIẾT
THANH SƠN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
11/14/2013

Thanh Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Bài và ảnh: Thanh Tùng

Nằm ở cửa ngõ quan trọng nối liền Tây Bắc với đồng bằng châu thổ sông Hồng, Thanh Sơn luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Sau nhiều giai đoạn phát triển, nhiều thay đổi về địa lý, hành chính, đến nay, Thanh Sơn có 62.117 ha diện tích tự nhiên, dân số 120.869 người thuộc 17 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 23 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Là vùng đất cổ, Thanh Sơn có tiềm năng lao động, đất đai, tài nguyên phong phú, nhân dân các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp với văn hóa thời đại để hướng tới xây dựng Thanh Sơn thành một huyện có tiềm lực về kinh tế - xã hội, một nền kinh tế xanh trên cơ sở hệ thống chính trị ổn định và vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện liên tục phấn đấu vươn lên giành những thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội, chính trị ổn định, nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, đời sống nhân dân cơ bản cải thiện và nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư, các phong trào thi đua được phát động rộng khắp và có hiệu quả, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới, các trung tâm thị tứ, thị trấn dần được hình thành, người dân phấn khởi tham gia lao động sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương. Nhận thức rõ thế mạnh cũng như những khó khăn, bất cập, những năm gần đây, mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả khả quan. Do đó, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,1%; trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,7%, công nghiệp và xây dựng đạt 18,6%, thương mại dịch vụ đạt 15%. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, nếu như năm 2011 đạt mức 9,2 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2012, con số này đã tăng lên đạt ở mức 12,6 triệu đồng/người/năm. Hết năm 2012, tổng giá trị sản xuất đạt 1.032,6 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 507,919 tỷ đồng. Là huyện miền núi nên Thanh Sơn luôn chú trọng phát huy thế mạnh đất đai và nguồn tài nguyên rừng, tập trung rà soát lại quỹ đất, điều chỉnh chiến lược sử dụng đất đai một cách hợp lý, hoàn thành việc giao đất, giao rừng, bảo đảm mọi diện tích rừng đều có chủ quản lý và sử dụng có hiệu quả. Trên cơ sở đó hình thành và phát triển các tập đoàn cây lâm nghiệp bản địa, cây phòng hộ, cây nguyên liệu giấy; từng bước xây dựng các trang trại tập trung có diện tích lớn, sản xuất kinh doanh theo mô hình nông lâm kết hợp có thu nhập cao, gắn định canh định cư hướng tới làm giàu từ rừng và bảo đảm môi trường sinh thái bền vững. Mở rộng diện tích trồng các giống chè mới có chất lượng cao cùng với mở rộng diện tích trồng cây chuối phấn vàng, cây sơn. Hàng năm trồng mới từ 1.200 - 1.500 ha rừng, đưa diện tích rừng toàn huyện lên 34.000 ha. Bên cạnh đó, Thanh Sơn còn có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, phong phú như cao lanh, đá vôi, quắc zít…phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tập trung ở các xã Giáp Lai, Địch Quả, Hương Cần… Hình thành các làng nghề như nghề sản xuất chế biến chè, nghề mộc dân dụng v.v phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án hàng năm đều đạt kế hoạch tạo nên sự chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện, bộ mặt nông thôn khởi sắc, phát triển rõ rệt. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tăng cường, đảm bảo mục tiêu. Dịch vụ thương mại tăng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa các vùng, nhiều hộ nông dân có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Các chính sách xã hội, lao động việc làm của người nông dân được quan tâm giải quyết một cách thích đáng, công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả cao, có sức lan tỏa rộng rãi trong các cộng đồng dân cư. Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong huyện, duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân phát triển và đi vào hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; chất lượng dân số được cải thiện. Lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và các chương trình giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực và phát huy tính hiệu quả. Công tác dân tộc tôn giáo được chú trọng, bảo đảm sự đoàn kết câc dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống đồng thời với giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc. Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở được củng cố, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tập trung lãnh đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có được những kết quả đó là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân trong huyện. Xác định rõ quan điểm phát triển đồng bộ, phát triển vững chắc huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xây dựng lộ trình phấn đấu với những cơ chế phù hợp để phát huy nội lực đi đôi với tích cực khai thác và tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội. Muốn vậy phải làm tốt công tác phát huy và mở rộng dân chủ từ trong đảng đến quần chúng, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh song song với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững.

Phát huy truyền thống 180 năm xây dựng và phát triển (1833 - 2013), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Sơn đã và đang tiếp tục phấn đấu làm rạng danh truyền thống quê hương, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển của huyện. Trước mắt, trong chặng đường từ nay đến năm 2015, Thanh Sơn tập trung vào việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cũng như năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tiềm năng và lợi thế là trung tâm tiểu vùng kinh tế phía tây nam của tỉnh, huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với tập trung phát triển công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tạo nền tảng phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá về công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực. Giải quyết tốt những vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững; củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Thanh Sơn trở thành huyện có có cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ, nông - lâm nghiệp phát triển toàn diện, một nền kinh tế xanh bền vững, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tấm Huân chương Lao động hạng Nhì mà Đảng, Nhà nước ta trao tặng.

                                                                                                                                 T.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.