NỘI DUNG CHI TIẾT
GIÁO DỤC VIỆT TRÌ LUÔN GIỮ VỮNG DANH HIỆU DẪN ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
2/19/2014

                                                                                    TRẦN VĂN ĐA

                                                                              Trưởng phòng GD - ĐT Việt Trì

Năm học 2012 - 2013, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) Việt Trì đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và học sinh giỏi cấp tỉnh, là một trong những đơn vị tốp đầu của khu vực và cả nước. Có được những thành tích đó là do GD-ĐT thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần phải quyết phấn đấu và hoàn thành đó là: không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và phát triển mạng lưới trường, lớp tăng cường trang bị cơ sở vật chất trường học.

Trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm học 2012 - 2013 giáo dục và đào tạo thành phố luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND &UBND thành phố, Sở GD & ĐT Phú Thọ, sự ủng hộ, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của các cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành, GD-ĐT Việt Trì đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thành phố tiếp tục phát triển, đạt được kết quả toàn diện cả về quy mô loại hình đào tạo và chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, bổ sung nguồn nhân lực và các tài năng phục vụ cho sự phát triển KT - XH.

Giáo dục thành phố đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương   đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự  học, tự sáng tạo”; xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực” với nhiều điểm sáng như THCS Thọ Sơn, THCS Văn Lang, Tiểu học Gia Cẩm, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng...; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh qua các chương trình chính khóa và ngoại khóa được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao; các trường đã chủ động phối hợp với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh; chỉ đạo các trường tổ chức tốt các hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh trong thực hiện ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, bạo lực... Đồng thời tổ chức các hoạt động hướng các em trong việc thực hiện công tác xã hội từ thiện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giảng dạy và phổ biến hát Xoan - hát dân ca tại, bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể được 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện tốt được Sở VHTT&DL đánh giá cao; quan tâm chăm lo thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn v.v...;

Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, gắn học với hành, tăng cường giáo dục tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn, tạo các sân chơi trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin v.v...

Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, đảm bảo đánh giá đúng, không chạy theo thành tích; đã thực hiện kiểm định chất lượng hai lần/ học kỳ đối với học sinh TH, THCS với bộ đề chung, tổ chức coi chấm nghiêm túc, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; thực hiện nghiêm các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu và chọn đội tuyển bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo công bằng, công khai, phản ánh đúng kết quả của học sinh, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong việc duy trì kỷ cương, nề nếp học đường, kỷ luật chuyên môn của cán bộ giáo viên và các nhà trường.

Công tác bồi dưỡng thường xuyên được ngành quan tâm thực hiện, tổ chức các lớp tập huấn cho CBGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2013 tại 100% các đơn vị trường học và các địa phương; quan tâm chăm lo chế độ chính sách đúng, đủ cho đội ngũ CBGV.

Tích cực tham mưu, chỉ đạo xây dựng CSVC các nhà trường được, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia phát triển mạnh, riêng năm học 2012 - 2013 xây dựng mới được 6 trường học đạt chuẩn quốc gia, đưa số trường đạt chuẩn Quốc gia mức I toàn thành phố lên 65 trường, đạt tỷ lệ: 84,4% (MN: 20 trường đạt 71,4%; TH: 26 trường đạt 100%; THCS: 19 trường đạt 82.6%); tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh; 07 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II (mầm non: Hoa Hồng, Hoa Mai, Gia Cẩm, Hải Hà, Nông Trang; tiểu học: Thọ Sơn, Tân Dân).

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năng động, sáng tạo công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực làm cho chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học có những chuyển biến đáng kể: bậc học mầm non: huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trường là 12.590 cháu, đạt 59,3% tăng 5% so với năm trước, trong đó trẻ ra tuổi lớp mẫu giáo: 4.020/3.876 cháu, đạt 106%. 100% các trường và các cơ sở giáo dục mầm non đều thực hiện chương trình GDMN mới; chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng cao; Việt Trì đã phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; cấp tiểu học huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 với 14.593 học sinh, tăng 929 em so với năm học trước; 100% số lớp, số học sinh được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,96%; cấp THCS chất lượng giáo dục toàn diện duy trì có nhiều tiến bộ và đi vào thực chất. Hạnh kiểm tốt đạt 82,53%. Học lực khá giỏi đạt 69,42%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 97,79%; điểm thi vào THPT bình quân 3 môn toàn thành phố là cao nhất tỉnh; thi nghề phổ thông có 2.039/2.041 em, đạt 99,9%.

Chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tăng cả về số lượng và chất lượng giải. Nhiều môn thi có số học sinh đạt giải cao chiếm ưu thế so với toàn tỉnh và khu vực như tiếng anh, vật lý, toán, sinh học; có học sinh đạt điểm tuyệt đối, thủ khoa trong cuộc thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Năm 2012 - 2013, kết quả thi học sinh giỏi cấp thành  phố có 2.174 giải, cấp tỉnh có 301 giải, học sinh giỏi cấp khu vực và quốc gia có 75 giải, tăng 26 giải so với năm học trước. Riêng Huy chương Vàng và giải nhất cấp quốc gia và khu vực tăng 10 giải.

Công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS được duy trì và củng cố; hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, là địa phương đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức 2 đầu tiên của tỉnh.

Kết thúc năm học 2012 - 2013 ngành GD-ĐT Việt Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dẫn đầu 13/14 tiêu chí thi đua trong năm học, đạt 9,6/10 điểm, điểm cao nhất trong các phòng GD-ĐT. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, cờ thi đua và các hình thức khen thưởng của tỉnh, của ngành.

Với sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố Việt Trì, sự chỉ đạo sâu sát và kip thời về công tác chuyên môn của Sở GD&ĐT Phú Thọ toàn ngành GD&ĐT Việt Trì quyết tâm thực hiện thắng lợi năm học 2013 - 2014, đưa GD-ĐT thành phố ngày càng vững bước trên sự nghiệp trồng người, xứng đáng với danh hiệu đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và học sinh giỏi cấp tỉnh, là một trong những đơn vị tốp đầu của khu vực và cả nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

      T.V.Đ


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.