NỘI DUNG CHI TIẾT
LÂM THAO PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH “ĐIỂM SÁNG” VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
2/20/2014


                                                                                    NGUYỄN VĂN KHỎE

                                                                        TUV - Bí thư Huyện uỷ Lâm Thao

     Lâm Thao là huyện đồng bằng của tỉnh Phú Thọ, có 14 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và 2 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên trên 9.700 ha, dân số trên 100 nghìn người; có vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng, là cửa ngõ giữa miền núi và đồng bằng, giữa nông thôn và thành thị của tỉnh Phú Thọ; có điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khá đồng bộ; nông dân có trình độ sản xuất nông nghiệp khá, nhạy bén trong việc tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trên địa bàn có một số doanh nghiệp, cơ quan trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh...

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, huyện Lâm Thao xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và đã đặt ra quyết tâm chính trị cao độ với mục tiêu phấn đấu là “điểm sáng” của tỉnh trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về Bộ 19 tiêu chí của Chính phủ; Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện; thành lập và kiện toàn đầy đủ bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở. UBMTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới thể hiện bằng các việc làm, phong trào, công việc cụ thể như: phong trào “Tiếng kẻng vệ sinh môi trường”, “Ánh sáng quê tôi”, “Nhà văn hoá khu dân cư xanh, sạch, đẹp”, “Thu gom, xử lý nước thải bằng bể lắng lọc”, “Bếp sạch”, “Sạch đường”; tích cực hiến ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư, đầu tư các trang thiết bị dạy học trong các nhà trường, sửa sang, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm...

Từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Lâm Thao, đến nay, sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Lâm Thao đã có bước chuyển mình nhanh chóng và đạt được những thành tựu quan trọng: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 6%; thu nhập bình quân/1ha đất canh tác (năm 2013) đạt 100 triệu đồng; tỷ lệ cơ giới hoá trong nông nghiệp đạt trên 90%; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp - TTCN được chú trọng; tích cực khôi phục một số nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới, đến nay toàn huyện có 6 làng nghề hoạt động hiệu quả. Hoạt động thương mại - dịch vụ đa dạng, lưu thông hàng hoá thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp - nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; tính riêng năm 2013, đã huy động được trên 1 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ kênh mương cấp II, cấp III được cứng hóa trung bình đạt gần 60%, diện tích tưới tiêu chủ động trên 70%; tỷ lệ đường giao thông liên thôn được cứng hóa trên 53%; toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới 124,24 km đường giao thông nông thôn bằng nhựa và bê tông.

Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì và củng cố vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và THCS; có 85% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở; 100% số khu dân cư có nhà văn hoá; hàng năm, có trên 90% gia đình và trên 70% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá; an sinh xã hội được đảm bảo, hàng năm có trên 2000 lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75%; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng/người/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng trong sạch vững mạnh thường xuyên được quan tâm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Với những kết quả đã đạt được, đến nay, tính theo Bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lâm Thao đã có 05 xã cơ bản đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt 13 tiêu chí trở lên, cụ  thể: xã Sơn Dương đạt 17 tiêu chí, 04 xã đạt 16 tiêu chí (xã Hợp Hải, Kinh Kệ, Tứ Xã, Thạch Sơn), 07 xã đạt 13 - 15 tiêu chí (xã Sơn Vy, Cao Xá, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên).

Nhìn lại thời gian sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lâm Thao rút ra một số kinh nghiệm đó là: Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng thực sự trong nông thôn. Phải được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân phải vào cuộc quyết liệt, tích cực, sáng tạo. Người dân phải là chủ thể đích thực cách mạng, sáng tạo để tạo ra một năng lực sản xuất mới trong nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đưa nhiều hàm lượng chất xám vào sản phẩm và tất yếu là phải dồn đổi, tích tụ ruộng đất để công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, huyện Lâm Thao xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra; trong đó, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

                               N.V.K

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.