NỘI DUNG CHI TIẾT
THỊ XÃ PHÚ THỌ THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI
2/21/2014


(Ông Lê Kim Khánh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ trả lời phỏng vấn T/C VNĐT)

PV: Thưa ông Lê Kim Khánh, được biết kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVII đã biểu quyết nhất trí Tờ trình thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2016. Vậy, xin ông cho biết về những căn cứ và tiêu chuẩn, nội dung mà thị xã đề nghị Chính phủ xem xét, nâng cấp thành thành phố?

- Ông Lê Kim Khánh: Thị xã Phú Thọ có bề dày lịch sử 110 năm xây dựng và phát triển, trong đó có gần 60 năm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của thị xã đã có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005 - 2012 đạt trên 10%/năm, các lĩnh vực xã hội được quan tâm; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới cùng với việc được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng quan trọng nên hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng sôi động hơn. Thị xã được công nhận là đô thị loại III vào năm 2010 và được xác định phát triển thành thành phố trong quy hoạch xây dựng vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2030 theo Quyết định số 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, việc nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là cần thiết, khách quan và phù hợp với định hướng phát triển chung của vùng Trung du Miền núi Bắc bộ cũng như định hướng phát triển đô thị của tỉnh và phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để làm được điều đó, thị xã đã căn cứ vào việc đánh giá thực trạng thị xã so với các tiêu chuẩn thành phố, trong đó có 10 tiêu chuẩn về chức năng đô thị, về cơ cấu dân số, quy mô đô thị, tỷ trọng kinh tế, về quy hoạch đô thị… và đánh giá theo các tiêu chuẩn tại Nghị định 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Quan điểm của chúng tôi là nâng cấp thị xã trở thành thành phố vào năm 2016 trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, không điều chỉnh địa giới hành chính giữa các xã, phường; tích cực huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thực hiện đi đôi với chủ động khai thác, phát huy các nguồn nội lực, chú trọng xã hội hóa đối với những nội dung có thể thực hiện được. Bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, mục tiêu đầu tư và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt. Việc đầu tư các công trình hạ tầng đô thị phải đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại II.

PV: Xin ông vui lòng cho biết nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp cần phải thực hiện để thị xã nhanh chóng trở thành thành phố trong tương lai?

- Ông Lê Kim Khánh: Thị ủy - HĐND - UBND thị xã đã xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương cơ sở cần phải tập trung trong suốt lộ trình này. Chú trọng đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoặc đang tiến hành dở dang, trước mắt coi trọng các vấn đề về hạ tầng đô thị, lập quy hoạch phân khu 6 đơn vị xã, phường bảo đảm 70% số xã, phường có quy hoạch chi tiết được phê duyệt; tập trung nâng cấp 2 xã Thanh Minh và Văn Lung cơ bản đạt tiêu chí phường và được công nhận trở thành phường. Đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn còn yếu và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng quy mô dân số, nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành và tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế; hệ thống các công trình hạ tầng đô thị; hệ thống giao thông đối ngoại kết nối với trung tâm đô thị; đầu tư khu đô thị, dịch vụ mới cũng như hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đầu tư bảo đảm cho các xã, phường hoạt động cũng như về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, nếp sống văn minh đô thị. Để triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên, chúng tôi đề ra những giải pháp chủ yếu, bao gồm giải pháp về quy hoạch, về huy động nguồn lực, về huy động nguồn lực tập trung vào các lĩnh vực, dự án tập trung ưu tiên đầu tư năm 2014, 2015 về giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, hệ thống cây xanh, thu gom xử lý chất thải, cấp nước sạch… Song song với đó là giải pháp về cơ chế chính sách, về mở rộng các mối quan hệ để phát huy, khai thác các lợi thế để xây dựng phát triển thành phố như Đề án đã được phê duyệt

PV: Vậy, theo ông, bên cạnh những thuận lợi thì quá trình nâng cấp đô thị còn gặp những khó khăn gì và biện pháp khắc phục như thế nào?

- Ông Lê Kim Khánh: Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã đã đạt được 4/10 tiêu chuẩn, 6 tiêu chuẩn còn lại đang tiếp tục được triển khai và đi đến hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai nâng cấp đô thị sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nhất là khó khăn trong lĩnh vực khai thác nguồn thu cũng như khả năng nội lực chưa nhiều, trong khi đó các tiêu chuẩn chưa hoàn thiện lại là những tiêu chuẩn đòi hỏi sự đầu tư lớn, đầu tư tập trung, dứt điểm. Bên cạnh đó xuất phát điểm của nền kinh tế thị xã còn nhỏ bé, hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội còn kém phát triển; tình hình thời tiết, dịch bệnh, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp… Đây không chỉ là nguy cơ, thách thức lớn trong năm 2014 mà còn cho cả quá trình triển khai nâng cấp thị xã thành thành phố trong những năm tới. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhân dân địa phương; sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh sẽ mở ra những cơ hội mới để thị xã triển khai các đề án, dự án, kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn vốn vào phát triển kinh tế xã hội sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây - Tây Bắc của tỉnh. Thị ủy, HĐND - UBND thị xã xác định những việc cần làm ngay trong năm 2014 là tập trung triển khai đề án nâng cấp thị xã trở thành thành phố; tiếp tục thực hiện hai khâu đột phá đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư đi đôi với tiếp tục ổn định kinh tế thị xã, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.